Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Klaveriõpe, Diana Tunijeva

Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga ja leppige kokku tunni toimumisaeg.


Klaveriõppe eesmärgiks on anda õpilastele baasharidus klaveri alal, mille põhjal on soovijail võimalus jätkata õpinguid või musitseerida vastavalt oma oskustele. Algetapil pööratakse tähelepanu  klaverimängu keha – ja kätehoiu arendamisele, harjumusele regulaarselt harjutada ning valmidusele esitada muusikat üksi või ansambli koosseisus.

Osalejal palume võtta kaasa noodivihik. Vajadusel tuleb osta ka solfedžo töövihik I, II (Kirjastus „Muusika“).

Klaverikursuse eduka sooritamise eeldus on klaveri olemasolu, kuna kodus harjutamine on põhiline. Sobib ka digitaalne klaver.

Kursuse lõpuks klaveriklassi õpilane:

  • tunneb noote viiuli- ja bassivõtmes ning oskab neid nimetada
  • loeb lehest  eraldi kätega viiuli- ja bassivõtmes ning mängib  4 – 5  lihtsamat lugu;
    tunneb rütme ja taktimõõtu
  • oskab mängida C-duur-a-moll, G-duur-e-moll heliredeleid 2 – 4 oktavit eraldi ja koos kätega.

Edasijõudnud õpilased lisaks eelnimetatule peavad oskama heliredelid kuni 3 märgini 4 oktavit ülesse alla, lahku ja kokku, pikad ja lühikesed arpedžod ning akordid; mõistavad mis on toonika kolmkõla, subdominant ja dominant ning oskavad saata lihtsaid laule, loevad lehest kahe kätega viiuli ja bassivõtmes.

 Klaveritundi on oodatud nii algajad kui edasijõudnud.

Õppekavarühm: Muusika ja esitluskunstid

Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

teisipäeviti või neljapäeviti
5. jaanuar - 27. mai

Maht

1 x nädalas (45 minutit)
4 tundi kuus

Hind

kuutasu 64 €
kogu kursuse hind 320 €

Koolitusjuht

Terje Mudist

5330 3390

terje.mudist@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

Pelgulinna maja