Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Klaveriõpe, Diana Tunijeva

Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga ja leppige kokku tunni toimumisaeg.


Klaveriõppe eesmärgiks on anda õpilastele baasharidus klaveri alal, mille põhjal on soovijail võimalus jätkata õpinguid või musitseerida vastavalt oma oskustele. Algetapis pööratakse tähelepanu klaverimängu keha- ja kätehoiu arendamisele, harjumusele regulaarselt harjutada ning valmidusele esitada muusikat üksi või ansambli koosseisus.

Osalejal palume kaasa võtta noodivihik. Vajadusel osta ka solfedžo töövihik I, II (Kirjastus „Muusika“).

Klaverikursuse eduka sooritamise eeldus on klaveri olemasolu, kuna kodus harjutamine on põhiline. Sobib ka digitaalne klaver.

Kursuse lõpuks klaveriklassi õpilane:

  • tunneb noote viiuli- ja bassivõtmes ning oskab neid nimetada;
  • loeb lehest eraldi kätega viiuli- ja bassivõtmes ning mängib 4 – 5  lihtsamat lugu;
    tunneb rütme ja taktimõõtu;
  • oskab mängida C-duur-a-moll, G-duur-e-moll heliredeleid 2 – 4 oktavit eraldi ja koos kätega.

Edasijõudnud õpilased, lisaks eelnimetatule:

  • oskavad heliredelid kuni 3 märgini 4 oktavit üles alla, lahku ja kokku, pikad ja lühikesed arpedžod ning akordid;
  • mõistavad mis on toonika kolmkõla, subdominant ja dominant;
  • oskavad saata lihtsaid laule, loevad noodist viiuli ja bassivõtmes.

 Klaveritundi on oodatud nii algajad kui edasijõudnud.

Õppekavarühm: Muusika ja esitluskunstid
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

reede
1. aprill - 10. juuni 2022

Maht

10 tundi ( 45 minutit)

Hind

170

Koolitusjuht

Terje Mudist

5330 3390

terje.mudist@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

Pelgulinna maja

veebikeskond Zoom