Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Kirjavahemärkide õige kasutamine

Kursus sobib neile, kes soovivad õppida või meelde tuletada, kuidas kasutada õigesti kirjavahemärke. Õppetöö aluseks on õpetaja koostatud materjalid.

Kirjavahemärkide õige kasutamise kursusel antakse ülevaade kirjavahemärkide (komad, koolon, semikoolon, mõttekiips, sidekriips, jutumärgid otsekõne puhul) õigest kasutamisest – tuginedes reeglitele ja näidismaterjalile.

Kirjavahemärkide kursuse teemad:

  • Öeldis kui lause tuum, tegusõna käändelised vormid.
  • Lihtlause koma nõudvad ja mittenõudvad sidesõnad.
  • Koondlause (loeteluga lause).
  • Lauselühendid.
  • Liitlause jagunemine. Osalausete piir.
  • Rindlause sidesõnad ja muud kirjavahemärgistamise võimalused.
  • Põimlause sidesõnad. Kõrvallause.
  • Otsekõne ja üte.
  • Muud kirjavahemärgistamise juhud.

Kursuse jooksul värskendatakse teadmisi lauseehitusest ning kirjavahemärkide kasutamisest. Kursuse läbinu tunneb kirjavahemärke ja nende kasutamise reegleid.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Kirjavahemärkide õige kasutamine - kursus neile, kes soovivad õppida või meelde tuletada, kuidas kasutada õigesti kirjavahemärke.

Kui soovid end e-etteütluseks kiirelt ette valmistada, siis osale 4. märtsil veebikursusel Linnulennult eesti keele õigekirjast

Aeg

teisipäev
16. märts - 20. aprill 2021
kell 18.00 - 19.30

Maht

12 tundi

Hind

60 €

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee

Asukoht

Veebikeskkond Zoom