Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Algajate kangakudujate jätkukursus

Kangakudumiskursus sobib neile, kes on juba kangakudumisega natuke kokku puutunud ja soovivad õpitut meelde tuletada või ennast täiendada. Kursuse ajal kordame kangakudumise mõisteid, arvutame lõime laiust ja pikkust, käärime lõime, paneme patsi teljele, niietame, soastame, teeme sidust ning koome kangast. Kursuse jooksul valmib individuaalgraafiku alusel 2-3 iseseisvat tööd ja need valime tunnis ühiselt. Tundide vahelisel ajal on võimalus Tallinna Rahvaülikooli kangaklassis iseseisvalt käia oma töid kudumas.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • lõime laiuse ja pikkuse arvutamine;
  • kangarakendus – kangakiri, niietus, tallamine, sidus;
  • lõime käärimine;
  • lõime panek kangastelgedele;
  • niietus, soastus, lõime ettesidumine, sidus;
  • kudumine erinevate materjalidega;
  • kootud esemete viimistlemine ja ääristamine.

Kursuse lõpetanu:

  • kasutades abimaterjale saab iseseisvalt hakkama käärimise, lõime pealepaneku ning siduse tegemisega;
  • koob erinevaid alg- ja liitsidusega kangaid;
  • viimistleb ja ääristab kootud tooteid erineval moel.

Kursuse hinna sisse ei kuulu kudumiseks vajaminevad materjalid.

Õppekavarühm – Käsitöö
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
6. veebruar – 26. märts 2024
kell 17.30–20.30

Tundi ei toimu 19. märtsil

Maht

28 tundi

Hind

154 eurot

Koolitusjuht

Merike Harvo

5690 1707

merike.harvo@kultuur.ee