Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Joonistamine

Joonistamiskursuste eesmärk on tagada joonistamise baasoskuste õpetamine. Joonistamiskursused on sobivad ettevalmistuseks suundumisel kunstiõpingutele.

Joonistamist võib õppeaineks nimetada siis, kui õpiprotsess tugineb süstemaatilisel analüütilisel metoodikal, antakse nõutavad teadmised, oskused ja vilumused.

Joonistamiskursustele on oodatud kõik õpihuvilised sõltumata erialast, varasematest kogemustest ja east alates gümnaasiumi astmest.
Joonistuskursused jagunevad algajate kursuseks (60 ak/t) ja jätkukursuseks  (60 ak/t).
Õppeaasta  jaguneb 2 semestriks.
Õppetöö toimub kord nädalas joonistamisstuudios.
Kursuse lõpul toimub õpilastööde näitus.

Joonistamine on õpitav

joonistaminejpgJoonistamine on toeks mis tahes kunstiväljundis.
Joonistamine kui loominguline tegevus ja eneseteostamise võimalus arendab visuaalset teadlikkust, pakub esteetilist naudingut, tõstab enesehinnangut.
Joonistades areneb vaatlemisoskus, tähelepanuvõime, proportsiooni- ja vormitaju.
Töö käigus õpime vaatama maailma joonistaja pilguga üldiselt kui ka detailiselt.
Arendame manuaalseid oskusi  ja visuaalseid võimeid.
Uitame infotasandil kunstinäitustel. Kõneleme piltide vormistamisest ja eksponeerimisest.

Algajate kursus

Tutvume professionaalsete töövõtetega.
Tutvume erinevate töövahenditega nagu
pliiatsid: grafiidi-, värvi-, söe- ja pastellpliiatsid;
joonistussüsi: presssüsi ja põletatud oksad; sangviin, seepia, pastellid, grafiidipulgad;
erinevad paberid ja kustutuskummid;
fiksatiivid jms.

Õpime kujutama kolmemõõtmelist maailma kahemõõtmelisel tasapinnal.
Tutvume perspektiiviõpetusega.
Õpime määrama kujutatava proportsioone.
Tutvume põgusalt värvusõpetusega, pöörame tähelepanu kompositsioonile.

I semestril joonistame peamiselt grafiidi- ja värvipliiatsitega. Tegeleme geomeetriliste vormide konstruktiivse ülesehitusega, proportsioonide määramisega.  Õpime kasutama grafiiti kui võimalusterohket tehnikat. Tutvume põgusalt värviteooriaga ja tunneme rõõmu värvipliiatsite kasutamisest. Joonistame loodusvorme.

II semestril  õpime kasutama joonistussütt, sangviini, seepiat ja pehmeid pastelle. Tegeleme objektide kujutamisega. Õpime kujutama pead. Anatoomilised mudelid ja plastiline anatoomia on abiks esimeste portreede joonistamisel.

Kursuse lõpetanud

  • on tutvunud perspektiivi alustega
  • oskavad kujutada põhikujundeid ruumiliselt
  • mõistavad, mis on kontuur ja tasapind, tasapinna faktuur. Kuidas neid omavahel kombineerida
  • teavad, kuidas rütmistada kujutatavate objektide detaile
  • teavad kompositsiooni ülesehituse aluseid

Edasijõudnute kursus

I ja II semestril kinnistame algajate kursusel õpitut.
Joonistame objekte ja inimest: figuuri, portreed, kätt, jalga. Inimese joonistamisel natuurist on abiks anatoomilised mudelid nagu skelett ja kolju. Töövahendite valik sõltub joonistaja isikupärast.

Tutvume pintsli ja markeriga joonistamise võimalustega.
Õpime kujutama materjalide eripära. Ülesanded jaotuvad kestvuse poolest pikemaajalisteks ja krokiideks.

Kursuse lõpetanud

  • oskavad kujutatavaid objekte edasi anda perspektiivis
  • oskavad kujutada inimesi õiges proportsioonis ja lihtsamas rakursis

Tutvu õppetöö korralduse alustega.

Aeg

algajad

Kursuste jätkumine on edasi lükatud. Anname teada.

edasijõudnud
Kursuste jätkumine on edasi lükatud. Anname teada, mil taas jätkame.


I grupp algajad E kell 17.00–18.30

Kohad täis

II grupp algajad E kell 19.00–20.30

Kohad täis

edasijõudnud T kell 18.00–19.30

Kohad täis

Maht

60 tundi (september–aprill)

Hind

210 € (ei sisalda töövahendeid)

Koolitusjuht

Tiina Rugo


5690 1707

tiina.rugo@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus