Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Jaapani keel algajatele V

Kursus sobib neile, kellel on juba algteadmised jaapani keelest (soovitatavalt ka läbitud kursused ’jaapani keel algajatele 1-4), mille hulgas kirjutamine: hiragana, katakana (eelnevalt on ka läbi võetud 181 kanji märki, 16 peatükki) ja põhigrammatika (jaatus-eitus, nimisõnalaused, asesõnalaused, asukohalaused, kellaajad, tegusõnalaused, olevik-minevik, omadussõna- ja seisundilaused, olemasolu/omamise väljendamine, kestev tegevus, tahtmine, loa küsimine, pasiiv, järjestikused tegevused jm. viisakas stiilis ehk ~desu/~masu lõppudega).

Kasutatakse õpikuid Minna no Nihongo I ja Basic Kanji Book Vol. 1.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et väljendada enda, teiste ja ümbritseva kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika teadmiste omandamisel, millele lisaks jätkatakse algtaseme kanji märkidega (al. Ptk 16).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi, kirjutamis- ja lugemisülesandeid.

Kursuse sisu:

III kursusel võetakse läbi peatükid 17-19.

Õppesisu teemavaldkondade ja grammatika kaupa:

17. Keelud, käsud. Kohustuslikud tegevused.

18. Oskamine ja võimalikkus. Hobid. Harjumused. Tegevus enne teist tegevust.

19. Varasemad kogemused. Vaba aja tegevused. Prognoosid, ennustused, muutused.

Kordamine C.

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht I semestril on 28 kontakttundi, millele lisandub 30 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetaja oskab lisaks igapäevastel teemadel vestlemisele ja eelnevate grammatikale väljendada ka tohtimise ja kohustuslikkuse aspekte, täpsemat järjestust, muutuseid ja kogemusi. Kursuse jooksul on ka planeeritud õppida kokku eelnevatega 217 kanji märki.

Õpe toimub hübriidis (paralleelselt nii kohapeal kui Zoomis).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne registreerumist palun võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
11. september - 11. detsember 2023
kell 17.30 - 19.00

Maht

28 tundi

Hind

280 eurot

Koolitusjuht

Katri-Evelin Kont

5887 7165

katrievelin.kont@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6

III korrus

ja veebikeskkond Zoom