Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

E-kursus. Itaalia keel taasalustajatele

Kursus on mõeldud neile, kes on kunagi itaalia keelt õppinud või omavad selles baasteadmisi, ent soovivad keeleoskust värskendada ja tunda end suheldes julgemalt. Kasutakse õpiku Nuovo Progetto Italiano 1 ja õpetaja enda koostatud materjale.

Kursus toimub veebikeskkonnas Zoom, grupis on maksimaalselt 6 osalejat.

Tundides vaatame üle põhiteadmised, sh tähestik, hääldus, numbrid, artiklid, ainsus-mitmus, teeme harjutusi ning rollimänge ja vaatame videoid, ent paneme rõhku ka vestlusele.
Räägime endast, perekonnast, toidust, reisimisest jms ning vastavalt kursusel osalejate tasemele lisame teisigi teemasid. Juttu jätkub rõõmsameelsel kursusel kauaks, sest la lingua italiana è affascinante!

Kursuse läbinu:

• moodustab lauseid, et osaleda lihtsamates vestlustes ning küsida küsimusi,
• räägib endast ning oma lähedastest, tööst ja hobidest, kodust, toidust ja kultuurist,
• omab teadmisi keele baasgrammatikast, et hiljem soovi korral itaalia keele õpingutega jätkata.

Õppekava maht on 24 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäev
3. märts - 19. mai 2021
kell 9.30 - 11.00

Maht

24 tundi

Hind

144 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

veebikeskkond Zoom