Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel B1

Itaalia keele B1 kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud A2 taseme kursuse.
Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno.

Kursuse eesmärk:

Kursuse eesmärk on sõnavara omandamine, rääkimisoskuse arendamine ja grammatikateadmiste laiendamine.
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Sõnavara, suhtlemine:

 • erinevad elustandardid;
 • elu maal ja elu linnas, eluase korter-eluase eramaja;
 • lemmikloomad;
 • tervis;
 • liiklus.

Grammatika:

 • Trapassato prossimo – enneminevik;
 • lause moodustamine kasutades kolme mineviku aega: Passato Prossimo, Imperfetto, Trapassato Prossimo;
 • eessõnade kasutamine koos tegusõnadega;
 • järelliited;
 • käskiv kõneviis koos isikulise asesõnaga.

Kursuse lõpetaja:

 • on iseseisev keelekasutaja,
 • oskab rääkida ja saab aru vestlusest talle tuttavatel teemadel (kodu-perekond-töö-vaba aeg),
 • oskab lühidalt kirjeldada sündmusi, plaane,
 • koostab lihtsat teksti tuttaval teemal,
 • saab hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
23. september - 16. detsember 2021
kell 17.30-19.45

Maht

39 tundi

Hind

215 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

I korruse õppeklass