Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel B1

Itaalia keele kursus neile, kes on varem õppinud itaalia keelt A2 tasemel või kel on muul moel omandatud itaalia keele baasteadmised ning soovivad keeleõpingutega rohkem süvitsi minna.
Kursusel kasutatakse õpikut „Nuovissimo Progetto Italiano 2“ ning juhendaja koostatud materjale, video- ning helisalvestisi, lauamänge ja viiakse läbi vestlusi.
Kursus algab eelnevate teadmiste meenutamisega ning sammhaaval läbitakse plaanitud uued teemad.

Kursuse vestlusteemade seas ootavad ees:

 • haridus, eksamid, õpingud ja nendega seotud sõnavara;
 • vabandamine, vabandused;
 • üllatuse jm väljendamine;
 • töötamine, töö otsimine, raha ning nendega seotud sõnavara;
 •  turism, reisimine ja sellega seotud sõnavara.

Grammatikas on kavas:

 • erinevad asesõnad (pronomi combinati, pronomi relativi, pronomi doppi);
 • asesõnad liitaegades;
 • asesõnalised verbid (verbi pronominali);
 • küsisõnad, küsimuste moodustamine;
 • võrded (komparatiiv, superlatiiv).

Itaalia keele B1 kursuse lõpetaja:

 •  räägib enda haridusest ja küsib vestluspartneri haridustee kohta;
 •  räägib enda ja teiste tööst, loeb töökuulutusi, kirjutab CV-d;
 • moodustab lauseid kesk- ja ülivõrdega;
 • peab vestlusi keerukamate lausetega vastavalt B1.1 tasemele;
 • tunneb Itaalia koolisüsteemi, kuulsamaid kaubamärke ning kasulikke infokilde Rooma, Milano, Veneetsia, Napoli ja Palermo kohta.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm ) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Aeg

teisipäeviti
20. september - 13. detsember 2022
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

254 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee