Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel B1.2

Itaalia keele B1.2 kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud A2 või B 1 taseme kursuse kas Rahvaülikoolis või mujal. Kasutatakse põhiliselt õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno.

Kursuse eesmärk:

Itaalia keel B1.2 kursuse eesmärk on sõnavara omandamine, rääkimisoskuse arendamine ja grammatikateadmiste laiendamine ning kinnistamine.
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Sõnavara, suhtlemine:

 • igapäevaelu;
 • pereliikmed, sõbrad, tuttavad, töökaaslased – nende iseloomustamine;
 • tervis;
 • tähtpäevad;
 • tavad ja traditsioonid.

Grammatika:

 • aegade kordamine;
 • käskiv kõneviis ja rõhuta isikuline asesõna;
 • liitasesõnad;
 • tegusõnad volerci ja mettersi;
 • partiklid ci ja ne.

Itaalia keel B1.2 kursuse lõpetaja:

 • on iseseisev keelekasutaja;
 • saab kuulamisel aru põhilisest infost;
 • tavakõnes vestleb tutttavatel teemadel (kodu, perekond, töö, vaba aeg);
 • saab enamasti hakkama keelega maal, kus see on kasutusel;
 • oskab kirjeldada oma kogemusi ja muljeid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

neljapäeviti
27. jaanuar - 28. aprill 2022
kell 17.30-19.45

tunde ei toimu 24. veebruaril ja 14. aprillil

Maht

36 tundi

Hind

198 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum