Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele, jätkukursus

Kursus sobib neile, kes on varem õppinud itaalia keelt vähemalt 36 tundi.
Jätkukursusel minnakse edasi juba tuttava õpiku ja töövihikuga „Il Nuovo Progetto Italiano 1“, mis vastab Euroopa keeleraamistiku A- ehk algtasemele, ning õpetaja koostatud materjaliga.

Tunnid koosnevad teooriast, harjutustest, lugemisest, kuulamisest, rääkimisest ning videomaterjali vaatamisest. Loengutegevusi aitavad kinnistada iseseisev kodune kordamine ja harjutused.

Kursuse teemade seas on:

• Itaalia pühad ja kombed,
• toidu- ja kohvikultuur,
• reisimine,
• vaba aja veetmine ning
• kasulikud väljendid kirjade kirjutamiseks ja helistamiseks.

Grammatika osas on kavas:

• täisminevik,
• mineviku kesksõna,
• omastavad määratlejad,
• lihttulevik,
• eessõnad II (määrava artikliga ühildunud eessõnad),
• partitiivne artikkel,
• määrsõna ci.

Kursuse lõpetaja:

• küsib lihtsate lausetega infot ja vastab (nt uurida rongigraafiku või avamisaegade kohta),
• tänab ja vastab tänamisele,
• väljendab kahtlusi ja ebakindlust,
• ostab pileteid (nt rongi-, bussi-, kinopileteid),
• kirjeldab ruumi ja räägib asjade asukohast,
• räägib möödunud sündmustest,
• tellib kohvikus ja restoranis,
• väljendab eelistusi,
• räägib tulevikuplaanidest ja –sündmustest,
• räägib ilmast ning aastaaegadest.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).

Kursuse maht on 39 auditoorset tundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
2. veebruar - 4. mai 2021
kell 17.30 - 19.45

23. veebruaril tundi ei toimu

Maht

39 tundi

Hind

195 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee