Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel algajatele, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2019. aasta sügisel alanule.
Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud. Kursus sobib väheste algteadmistega osalejatele.

Õpik: Tommaso Bueno “Italiano facile”.

Grammatikateemad:

 • Modaalverbid.
 • Enesekohased tegusõnad.
 • Partitiivne artikkel.
 • Omadussõna võrdlusastmed.
 • Asesõnad.
 • Käskiv kõneviis.
 • Imperfetto – kestev minevik.
 • Määrsõna ja määrsõna võrdlusastmed.

Sõnavara ja vestlusteemad:

 • Kodus.
 • Tööl.
 • Kohtumised.
 • Riietus.
 • Sisseostud.
 • Puhkus.
 • Vaba aeg.
 • Hobid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 42 kontakttundi, millele lisandub 14 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Itaalia keel algajatele A 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

kolmapäev, 22. jaanuar - 22. aprill 2020
kell 18 - 20.15
jätkub 20.mai - 1. juuli 2020

Maht

42 tundi

Hind

176 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee