Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A2

Itaalia keele A2 kursus sobib neile, kel itaalia keele baasteadmised on juba omandatud ja kes soovivad keelt õppida edasi A2 tasemel.
Kursusel alustatakse seni õpitu kordamisega, misjärel minnakse edasi juba tuttava õpikuga Nuovo Progetto Italiano 1.
Tundides kasutatakse lisaks õpikule ja töövihikule ka video- ning audiosalvestisi, õpetaja enda koostatud materjale ning üha rohkem harjutatakse kirjutamist ja rääkimist, et forza e coraggio keele kasutamisel ei vaibuks!

Kursuse vestlusteemade seas ootavad ees:

 • Itaalia toidumaailm ja kokkamine,
 • Itaalia kinomaastik,
 • perekonnast rääkimine,
 • poodlemine (nii toidu- kui riidekaupluses),
 • kuulsad Itaalia tooted,
 • mälestustest ja möödanikust jutustamine.

Grammatikas on kavas:

 • adjektiivid quello, bello,
 • minevikuaeg imperfetto,
 • minevikuaeg trapassato prossimo,
 • partitiivne ne,
 • umbisikuline kõneviis,
 • enesekohased tegusõnad minevikuaegades,
 • töö eessõnadega.

Kursuse lõpetaja:

 • räägib oma laiemast perekonnast,
 • väljendab teistega nõustumist või mitte nõustumist,
 • küsib teiste ja väljendada enda arvamust, räägib minevikusündmustest navigeerides mitme minevikuaja vahel,
 • räägib riietumisest, moest ja stiilist.

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
21. september - 14. detsember 2021
kell 17.30-19.45

Maht

39 tundi

Hind

215 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum