Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A2, jätkukursus

Kursus sobib neile, kes on läbinud algajate A1 taseme kursuse. Kasutatakse õpikut Tommaso Bueno, Italiano facile.

Kursuse eesmärk on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

• kindla kõneviisi mineviku vormide kasutamine koos (Passato prossimo, imperfetto, Trapassato prossimo),
• tingiv kõneviis (olevik-minevik),
• rõhuta ja rõhulise asesõna koos kasutamine.

Sõnavara ja vestlusteemad:

• erinevad vestlusteemad, mis kajastavad igapäevaelu ja traditsioone Eestis ja Itaalias,
• aktuaalsed teemad ühiskonna elus Eestis ja Itaalias – majandus ja loodus.

Kursuse lõpetaja:

  • räägib kaasa rääkida lihtsatel teemadel,
  • kirjeldab oma perekonda, elukohta, vaba aja tegemisi ning leiab endale vajalikku infot (tööpakkumised, kuulutused, sõiduplaanid).

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega 

Aeg

kolmapäeviti
3. veebruar - 5. mai 2021
kell 17.30 - 19.45

24. veebruaril tundi ei toimu

Maht

39 tundi

Hind

195 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum