Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A2.2

Kursus on jätkuks sügisesele A2 kursusele. See sobib neile, kel itaalia keele baasteadmised on juba omandatud ning kes soovivad keelt õppida A2 tasemel. Pärast kursuse edukat läbimist võivad osalejad jätkata itaalia keele õpingutega B1.1 tasemel.

Kursusel jätkatakse juba tuttava õpikuga, Nuovo Progetto Italiano 1 ja võetakse läbi ka viimased õppetükid.
Tundides kasutatakse lisaks õpikule ja töövihikule ka video- ning audiosalvestisi, õpetaja enda koostatud materjale ning üha rohkem soositakse rääkimist.

Itaalia keele A2.2 kursuse teemade seas ootab ees:

 • poes käimine;
 • eluolu Itaalias;
 • Itaalia televisioon;
 • Itaalia muusika.

Grammatikas on kavas:

 • enesekohased tegusõnad liitaegades;
 • asesõnad – pronomi indiretti;
 • käskiv kõneviis;
 • tingiv kõneviis;
 • umbisikuline kõneviis.

Itaalia A2.2 kursuse lõpetaja:

 • küsib poes käies kauba hinda, palub erinevaid riideid proovida, vestleb müüjaga;
 • räägib oma minevikust erinevaid minevikuaegu kasutades;
 • kasutab enamlevinuid kõnekäände ja väljendeid;
 • küsib teed ja annab teejuhiseid;
 • ühendab kõik A1 ja A2 tasemes õpitu ning suhtleb lihtsates lausetes, küsib küsimusi ning mõistab lihtsamaid tekste.

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
18. jaanuar - 12. aprill 2022
kell 17.30-19.45

Maht

39 tundi

Hind

215 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee