Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A2.1

Kursus sobib neile, kes on läbinud algajate A 1 taseme kursuse. Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno ja õpetaja koostatud materjale.

Itaalia keel A2.1 kursuse eesmärk:

Suhtlusoskuste omandamine: vestluse alustamine lihtsamatel teemadel, kaasarääkimine tavakõnes tuttavatel teemadel, märkmete koostamine kasutades lihtsat sõnavara. Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Itaalia keel A2.1 kursuse sisu

Grammatika:

  • umbisikuline tegumood;
  • enesekohased tegusõnad;
  • isikulise asesõna rõhuline ja rõhuta vorm;
  • tegusõna kindla kõneviisi olevik, täisminevik, lihtminevik ja tulevik.

Sõnavara, suhtlemine:

  • ümbruse kirjeldamine, kaunid kohad, traditsioonid Eestis ja mujal maailmas;
  • vaba aja tegevused, vestlusteemade puhul kasutatakse nii oleviku kui mineviku ajavorme;
  • lihtsamad teemad meediast (mood, autod, söök, jook, muusika, reklaam, elu-olu).

Itaalia keel A2.1 kursuse lõpetaja:

  • saab aru lühikesest lihtsast tekstist meedias käsitlevatel päevateemadel,
  • saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ja oskab kirjalikult koostada lihtsamaid tekste.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 58 kontakttundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kirjalik lõputest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner.
Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
30. jaanuar – 23. aprill 2024
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee