Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A1.2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2023. aasta kevadpoolaastal toimunud kursusele, kuid ootame sind sobiva keeleoskuse korral liituma ka siis, kui oled mujal õppinud. Kursus sobib väheste algteadmistega osalejatele. Kasutatakse õpikut Tommaso Bueno, “Italiano facile” ja õpetaja materjale.

Itaalia A1.2 jätkukursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Itaalia keel A1.2 jätkukursuse sisu:

Grammatika:

 • lihtminevik – Imperfetto;
 • Passato Prossimo ja Imperfetto koos kasutamine;
 • enesekohased tegusõnad;
 • isikulised asesõnad.

Sõnavara:

 • erinevad teemad igapäevaelust: töö, perekond;
 • vaba aja tegevused nii Eestis kui Itaalias.

Itaalia keele A1.2 jätkukursuse lõpetaja:

 • saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;
 • leiab endale vajalikku informatsiooni (tööpakkumised, sõiduplaanid, brošüürid, menüüd);
 • saab aru lihtsast suulise info vahetamisest;
 • koostab lihtsat isiklikku kirja;
 • kasutab kaht tegusõna ajavormi Presente ja Passato Prossimo.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).
Õppekava kogumaht on 55 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 16 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja lõputest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
19. september - 12. detsember 2023
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum