Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A1.2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2020. aasta sügisel alanule. Kursus sobib väheste algteadmistega osalejatele. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kasutatakse õpikut Tommaso Bueno, “Italiano facile”.

Kursuse eesmärk on arendada nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

  • imperfetto – kestev minevik
  • käskiv kõneviis
  • määrsõna
  • rõhuta isikuline asesõna

Sõnavara:

  • erinevad teemad igapäevaelust: töö, perekond, vaba aja tegevused nii Eestis kui Itaalias

Kursuse lõpetaja:

  • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb
  • suhtleb lihtsal viisil
  • kasutab vestlusteemade puhul nii oleviku kui mineviku aega
  • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

teisipäev
2. veebruar - 4. mai 2021
kell 18 - 20.15

Maht

39 tundi

Hind

195 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56

Tallinna Rahvaülikooli Pelgulinna maja väike klass