Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A1.1, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2023. aasta sügispoolaastal toimunud algajate kursusele, kuid ootame Sind sobiva keeleoskuse korral liituma ka siis, kui oled mujal õppinud. Kursus sobib väheste algteadmistega osalejatele. Kasutatakse õpikut Tommaso Bueno, “Italiano facile” ja õpetaja materjale.

Itaalia keel A1.1 jätkukursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutame paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Itaalia keel A1.1 jätkukursuse sisu:

Grammatika:

 • modaalverbid;
 • omastavad omadussõnad;
 • määrsõnad;
 • partitiivne artikkel;
 • tegusõna kindla kõneviisi olevik ja täisminevik

Sõnavara:

 • erinevad teemad igapäevaelust: töö, perekond;
 • vaba aja tegevused nii Eestis kui Itaalias.

Itaalia keel A1.1 jätkukursuse lõpetaja:

 • kasutab lihtsaid fraase ja lauseid kirjeldamaks kohta, kus elab ja inimesi, keda tunneb;
 • suhtleb lihtsal viisil;
 • kasutab vestlusteemade puhul nii oleviku kui mineviku aega;
 • saab aru lühikestest lihtsatest tekstidest.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm).
Õppekava kogumaht on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist ja 19 tunnist iseseisvast tööst.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kirjalik test.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega 

Aeg

teisipäeviti
30. jaanuar - 23. aprill 2024
kell 9.30–11.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur loenguruum