Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A2

Kursus sobib neile, kes on läbinud algajate A1 taseme kursuse.
Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno.

Kursuse sisu

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Kursuse eesmärk:

Suhtlusoskuste omandamine: vestluse alustamine lihtsamatel teemadel, kaasarääkimine tavakõnes tuttavatel teemadel, märkmete koostamine kasutades lihtsat sõnavara.

Grammatika:

  • tegusõna ajavormid – enneminevik
  • tingiv kõneviis
  • rõhuline ja rõhuta asesõna
  • määrsõnade kasutamine

Sõnavara, suhtlemine:

  • ümbruse kirjeldamine, kaunid kohad, traditsioonid Eestis ja mujal maailmas
  • vaba aja tegevused, vestlusteemade puhul kasutatakse nii oleviku kui mineviku ajavormi
  • lihtsamad teemad meediast (mood, autod, söök, jook, muusika, reklaam, elu-olu)

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetaja:

  • saab aru lühikesest lihtsast tekstist meedias käsitlevatel päevateemadel
  • saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades ja oskab kirjalikult koostada lihtsamaid tekste

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäev
23. september - 16. detsember 2020
kell 17.30 - 19.45

Maht

39 tundi

Hind

195 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee