Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A1.2

Kursus on jätkuks 2020. aasta kevadel alanule.
Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud. Kursus sobib väheste algteadmistega osalejatele.
Kasutatakse õpikut “Italiano facile”, Tommaso Bueno .

Kursuse sisu:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Grammatika:

 • modaalverbid
 • enesekohased tegusõnad
 • partitiivne artikkel
 • omadussõna võrdlusastmed
 • käskiv kõneviis

Sõnavara, suhtlemine:

 • kodus
 • tööl
 • kohtumised
 • riietus
 • sisseostud
 • puhkus
 • vaba aeg
 • hobid

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetaja:

 • saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest
 • leiab endale vaja olevat informatsiooni (tööpakkumised, sõiduplaanid, brošüürid, menüüd)
 • saab aru  lihtsast suulise info vahetamisest
 • koostab lihtsat isiklikku kirja
 • kasutab kaht tegusõna ajavormi: Presente ja Passato Prossimo

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäev
22. september - 15. detsember 2020
kell 18 - 20.15

Maht

39 tundi

Hind

195 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Telliskivi 56