Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Itaalia keel A 1.1 e-kursus

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.
Kasutatakse õpikut Italiano facile, Tommaso Bueno.

Kursusel on maksimaalselt 6 osalejat.

Kursuse sisu:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja grupitööd, mitmesuguseid kuulamis- ja rääkimisharjutusi.

Kursuse eesmärk on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses.

Grammatika:

 • itaalia tähestik-hääldusreeglid
 • tegusõna ja oleviku ajavorm
 • nimisõna koos umbmäärase ja määrava artikliga
 • eessõnad
 • omadussõnad

Sõnavara, suhtlemine:

 • tervitamine, enda tutvustamine
 • minu perekond ja sõbrad
 • hobid ja vaba aeg
 • kuupäev, kellaaeg, aadress, telefoninumber
 • reisile, puhkusele, sportima

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetaja:

 • saab aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad lihtsamaid teemasid
 • oskab küsida lihtsamaid küsimusi ja neile vastata

Õppekava maht on 26 kontakttundi, millele lisandub 8 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekava nimetus – Itaalia keel A 1.1 e-kursus
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäev
23. september - 16. detsember 2020
kell 10 - 11.30

Maht

26 tundi

Hind

130 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

kasutame Zoomi keskkonda