Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise tööalase suhtluskeele e-kursus tasemele B2

Kursus sobib neile, kes on läbinud B1.2 taseme. Osalemiseks on vajalik veebikeskkonna Zoom kasutamise oskus.
Grupis on maksimaalselt 10 inimest.

Kasutatakse järgmisi materjale: onestopenglish.com, esllibrary.com, ted.com.

Kursuse eesmärgid:

Kursusel pööratakse tähelepanu inglise keele kasutusele tööalases keskkonnas ning sotsiaalses suhtlemises.
Distantsõppevormis saab praktiseerida oma keeleoskuse kolme osaoskust – kuulamist, rääkimist ja lugemist.
Peetakse arutelusid ja dialooge, tutvutakse tekstidega, tehakse sõnavara harjutusi ja vajadusel korratakse grammatikat.

Teemad:

 • tööalane inglise keel
 • küsimuste esitamine ja neile vastamine
 • osalemine aruteludel, väitlustel, koosolekutel, läbirääkimistel ja konverentsidel
 • sotsiaalne suhtlemine
 • small talk
 • kultuuridevaheline suhtlemine

Kursuse lõpetanu:

 • oskab esitada oma mõtteid selgelt, sisukalt ja struktureeritult
 • suudab sõna võtta aruteludel ja väitlustel ning oma seisukohti argumenteerida
 • suudab osaleda koosolekutel ja läbirääkimistel
 • suudab esitada asjakohaseid küsimusi teiste väljendatud seisukohtade kohta
 • suudab vastata küsimustele
 • tuleb toime sotsiaalse suhtlusega ja valdab small talk’i
 • omab kultuuridevahelise suhtluse pädevust

Õppekava maht on 24 kontakttundi, millele lisandub 8 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, iganädalaste ülesannete ettevalmistamise ja harjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.
Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäev
30. september - 16. detsember 2020
kell 18 - 19.30

Maht

24 tundi

Hind

144 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

kasutame Zoomi keskkonda