Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele vestluskursuse B2 taseme jätk

Kursus on jätkuks septembris 2023 alanule, kuid ootame Sind sobiva keeleoskuse korral liituma ka siis, kui oled mujal õppinud. Osalemise eelduseks on keeleoskus vähemalt B1 tasemel. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse erinevaid õpikuid: English Vocabulary in use (M. McCarthy, F.O`Dell), Streamline English (B. Hartley, P.Viney), Language to go (A. Crace), English Idioms in Use (M. McCarthy, F. O`Dell).

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat. Õpitakse tundma palju ingliskeelseid väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).

Vestluskursusel võetakse läbi järgmised teemad, mis sisaldavad ka grammatikat:

Sõnavara ja vestlused:

1. kord – Reisimine, puhkus, ilm. Linnad, linna- ja maaelu eelised.
Tekst: Tips for Travellers.
2. kord – Kollektiivsõnad. Liikumine ja kiirus.
Tekst: Thailand.
3. kord Väljendid seotud kiituse ja kriitikaga.
Tekst: Do the Right Thing.
4. kord – Inimeste välimus ja iseloom. Asjade kirjeldus.
Tekst: Getting better.
5. kord – Väljendid, mis kirjeldavad probleemseid olukordi. Do ja make kasutamine.
Tekstid: Respecting cultural Traditions.
6. kord – Ebatavalised juhtumid ja sündmused.
Tekst: A Funny Thing Happened to Me.
7. kord – Põhjus, eesmärk ja tulemus. Tingimus if only.
Tekst: Gold Rush.
8. kord – Väljendid, mis kirjeldavad tundeid ja tujusid. Liitomadussõnad.
Tekst: Clean and Tidy.
9. kord – Kunstid. Kujutav kunst ja kirjandus. Lugude jutustamine.
Tekst: Pablo Picasso. Ernest Hemingway.
10. kord – Elu suursündmused.
Tekst: A Marriage made in Hell. Poeem: Funeral Blues.
11. kord –Teadus ja tehnoloogia.
Tekst: Wonders of the Modern World.
12. kord – Suhted. Verbi get kasutamine väljendites.
Tekst: Family Matters.
13. kord –
Teemade kordamine vastavalt vajadusele.

Inglise keele vestluskursuse lõpetaja:

  • saab aru kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka keerulisematest varjunditest;
  • saab aru enamikest teleuudistest ja filmide sisust;
  • suhtleb ja teeb end mõistetavaks keelt emakeelena kõnelevatele inimestele;
  • arutleb tuttavatel teemadel ja oskab seisukohti väljendada ning põhjendada;
  • kirjutab selgeid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 19 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

reedeti
26. jaanuar - 26. aprill 2024
kell 9.30–11.45

tundi ei toimu 29. märtsil

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõik õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee