Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele vestluskursus B2-C1

Inglise keele vestluskursus sobib neile, kes omavad vähemalt B1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse erinevaid õpikuid: English Vocabulary in use (M. McCarthy, F. O`Dell), Streamline English (B. Hartley, P.Viney), Language to go (A. Crace), English Idioms in Use (M. McCarthy, F. O`Dell).

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel. Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat. Õpitakse tundma palju ingliskeelseid väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English). Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi ning arutelusid etteantud teemadel.

Inglise keele vestluskursus koosneb järgnevatest vestlusteemadest, mis sisaldavad ka grammatikat:

Sõnavara ja vestlused:

 1. kord – Keelekasutusega seotud väljendid. Abstraktsed nimisõnad. Liitomadussõnad. Väljendid I`d rather …/Id rather not
  Tekst: It`s about time;
 2. kord – Inimeste välimuse kirjeldamine ja väljendid selle edasiandmiseks.
  Tekst: Clean and Tidy;
 3. kord – Liitnimisõnad. Inimeste kirjeldamine: iseloom. Väljendid tunnete ja meeleolude kirjeldamiseks;
 4. kord – Uued sõnad inglise keeles. Kunst ja muusika.
  Tekst: The English language;
 5. kord – Onomatopoeetilised sõnad. Loodus.
  Tekstid: Migration. The giant Panda;
 6. kord – Tingimused. Reisimine ja puhkus. Väljendid, mis kirjeldavad problemaatilisi situatsioone. Do ja make.
  Tekst: A funny thing happened to me;
 7. kord – Põhjus, eesmärk ja tulemus. Teadus ja tehnoloogia.
  Tekst: Gold Rush. If only…;
 8. kord – Möönmine ja vastandumine. Ajakirjandus ja meedia.
  Tekst: All the good news;
 9. kord – tekstile viitavad sõnad. Poliitika ja ametiasutused. Ameerika inglise keel.
  Tekst: Missing in Mandanga;
 10. kord – Kõrvalekaldumine kõnes. Meeldivad ja ebameeldivad tunded.
  Tekst: The annual Dinner and Dance;
 11. kord –Mitteloendatavad nimisõnad. Mida teeb su keha?
  Tekstid: A change for better. In a Junk-Shop;
 12. kord – Sõnad, mis esinevad ainult mitmuses. Kohustus, vajadus, võimalus ja tõenäosus.
  Grupisõnad nt rahvasumm, vargajõuk. Liikumine ja kiirus. Väljendid, mis on seotud kiituse ja kriitikaga. Tekstid: Getting Things Done. Do the Right Thing.

Kursuse lõpetaja:

 • väljendab end selgelt ja üksikasjaliselt kõikides põhilistes eluvaldkondades ja selgitab oma seisukohti;
 • saab aru pikematest kõnedest, telesaadete ja filmide sisust, ajaleheartiklitest;
 • suhtleb keelt emakeelena kõnelevate inimestega;
 • kirjutab selgeid tekste ja kirju.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

reedeti
24. september - 10. detsember 2021
kell 9.30-11.45

Maht

36 tundi

Hind

198 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass