Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele vestluskursus B2-C1, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2021. aasta sügisel alanud vestluskursusele. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.
Inglise keele vestluskursus sobib neile, kes omavad vähemalt B1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on kursust võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse erinevaid õpikuid: English Vocabulary in use (M. McCarthy, F.O`Dell), Streamline English (B. Hartley, P.Viney), Language to go (A. Crace), English Idioms in Use (M. McCarthy, F. O`Dell).

Vestluskursuse eesmärk:

Vestluskursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel.
Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat.
Õpitakse tundma palju ingliskeelseid väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).

Vestluskursusel võetakse läbi järgmised teemad, mis sisaldavad ka grammatikat:

Sõnavara ja vestlused:

1. kord – Sõnad, mis esinevad ainult mitmuses. Kohustus, vajadus, võimalus;
Tekst: The Mary Celeste.
2. kord – Kollektiivsõnad. Liikumine ja kiirus;
Tekst: Getting Things Done.
3. kord – Väljendid seotud kiituse ja kriitikaga;
Tekst: Do the Right Thing.
4. kord – Kõlajäljendus (looduslikke hääli matkivad sõnad). Loodusemaailm;
Tekst: Migration.
5. kord – Väljendid, mis kirjeldavad probleemseid olukordi. Do ja make kasutamine;
Tekstid: The giant Panda.
6. kord – Reisimine ja puhkus;
Tekst: A Funny Thing Happened to Me.
7. kord – Põhjus, eesmärk ja tulemus. Tingimus if only;
Tekst: Gold Rush.
8. kord – Väljendid, mis kirjeldavad tundeid ja tujusid. Liitomadussõnad;
Tekst: Clean and Tidy.
9. kord – Kunstid. Kujutav kunst ja kirjandus. Lugude jutustamine;
Tekst: Pablo Picasso. Ernest Hemingway.
10. kord – Elu suursündmused;
Tekst: A Marriage made in Hell. Poeem: Funeral Blues.
11. kord –Teadus ja tehnoloogia;
Tekst: Wonders of the Modern World.
12. kord – Suhted. Verbi get kasutamine väljendites.
Tekst: Family Matters.

Vestluskursuse lõpetaja:

  • saab aru kõnedest ja ettekannetest, tuttava teema puhul ka keerulisematest varjunditest;
  • saab aru enamikest teleuudistest ja filmide sisust;
  • suhtleb ja teeb end mõistetavaks keelt emakeelena kõnelevatele inimestele;
  • arutleb tuttavatel teemadel ja oskab seisukohti väljendada ning põhjendada;
  • kirjutab selgeid tekste talle huvi pakkuvas teemaderingis.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist palun võtta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

reedeti
21. jaanuar - 8. aprill 2022
kell 9.30-11.45

Maht

36 tundi

Hind

198 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse suur õppeklass