Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keele e-suhtluskursus tasemele B1

Kursus on mõeldud täiskasvanutele, kes soovivad olemasolevat B1 taset tugevdada, oma keeleteadmisi värskendada ja kõnelemisjulgust kasvatada.
Grupis on maksimaalselt 6 osalejat.

Kasutatav õppematerjal:

 • koolitaja koostatud õppematerjal
 • teemadega seotud katkendid tele-, raadio- või veebisaadetest
 • teemadega seotud tekstid ajalehtedest, veebist
 • materjalid veebilehelt

Kursuse eesmärk:

Täiendada oskust kõnelda igapäevastel teemadel, mõista elulisi tekste ja tavakõnet, et toime tulla suhtlusolukordades.

Õppemeetodid:

 • suuline vestlus
 • grupi- ja paaritöö
 • kuulamis-, lugemis- ja sõnavaraharjutused
 • audiopäevik koduse tööna

Kursuse teemad ja sõnavara:

 • inimesed ja suhted
 • hobid ja vaba aeg
 • töö
 • reisimine
 • kultuur
 • heaolu ja tervis
 • uudised ja aktuaalsed teemad
 • igapäevane inglise keel ja viisakusväljendid

Kursuse lõpetaja:

 • tunneb igapäevaste teemadega seotud olulisemat sõnavara
 • vestleb igapäevastel teemadel: kirjeldab, avaldab ja põhjendab oma arvamust, küsib teiste seisukohti
 • mõistab igapäevaste tekstide põhisisu
 • saab aru põhilisest infost selges tavakõnes

Õppekava maht on 24 kontakttundi, millele lisandub 6 tundi iseseisvat tööd.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega.

Aeg

neljapäev
15. oktoober - 17. detsember 2020
7. ja 14. jaanuar 2021
kell 9 - 10.30

Maht

24 tundi

Hind

144 €

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

kasutame Zoomi keskkonda