Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 1.2, jätkukursus

Aini Kuusik

Jätkukursusega on võimalik liituda.
Kursus sobib neile, kes on läbinud B 1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Intermediate, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Kursuse sisu

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 6-12

Grammatika

informatsiooni küsimised, mis värvi/mis suurus/milline osa/kui kaugel/kui palju?;
täisminevik, täismineviku passiiv, määrsõnad, ajaväljendid;
verb+-ing lõpp, verb+infinitiiv, omadussõna+infinitiiv;
II ja III tingimuslausete tüüp, modaaltegusõnad might/could/should; nimisõna fraasid, umbmäärane ja määrav artuikkel, all/everything;
võimalikkust näitavad modaaltegusõnad, olevik ja minevik;
kaudne kõne, kaudsed mõtted ja küsimused.

Sõnavara

inimeste, kohtade ja asjade kirjeldamine, omadussõna+nimisõna, mänguasjad ja beebikaubad, daamide mood, kontoritarbed, sildid; meeldimised/mittemeeldimised, nõusolek, sümpaatia ja üllatus; kehakeel (hammustama, plaksutama, embama jne), reisimine ja arvsõnad, murdarvud, protsendid; sarnase tähendusega sõnad, rahaga tegelemine;
liitsõnad, ma vajan ühte neist asjadest, seda kasutatakse, see on valmistatud millestki;
väljendid eessõnaga out ja up, suhtumise väljendamine;
inimesed, kes muutsid maailma, ajalehed meie maal, rääkimine jooksvatest uudistest, tänumeili kirjutamine.

I semestril 2017. aasta sügisel võeti läbi peatükid Unit 1 – 5

Grammatika:

Erinevate aegade abitegusõnad, küsimuste moodustamine eri aegades, lühivastused;
oleviku ajad, passiiv;
mineviku ajad;
modaaltegusõnad;
erinevad tulevikuvormid, may, might, could; verb+to, verb+ing, tingimuslausete kolm tüüpi, kaudne kõne;

Sõnavara, suhtlemine:

Suhted, töömaailm, soovitused,
arvamuse avaldamine,
nõusolek ja mittenõusolek, sünd, abielu, surm, informatsiooni vahetamine ja võrdlemine,
kombed, jutustused,
sõnad, mis ühendavad ideid, reisimine, puhkus, ilm

Kursuse lõpetaja oskab üsna ladusalt väljendada oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni. Oskab kirjutada isiklikku kirja tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 42 kontakttundi, millele lisandub 14 tundi iseseisvat tööd.
Kogumaht on 81 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13 tundi, jätkukursusel 42+14 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1.2
Õppekavarühm – 222 Võõrkeeled ja kultuurid

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis. Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

neljapäeviti kell 9.30 – 11.45
18. jaanuar - 19. aprill 2018

Maht

42 tundi

Hind

186 €, kõik õppematerjalid hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 1.2, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis