Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 2 – vestluskursus

Aini Kuusik

Kursus sobib neile, kes omavad vähemalt B 1 taset. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse erinevaid õpikuid.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Põhirõhk on spontaansel ja ladusal väljendusoskusel.
Tundides on rohkesti vestlust ja arutelusid, korratakse süvendatult grammatikat.
Õpitakse tundma hästi palju ingliskeelseid väljendeid (English idioms – väljendid, mida sõna-sõnalt ei tõlgita, näit. brush up your English).
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi ning arutelusid etteantud teemadel.

Kursuse sisu

Läbi võetakse järgmised teemad:

Grammatika:

1.-2. kord – erinevate ajavormide kordamine, grammatilised harjutused kodutööks;
3.-4. kord – ajaväljendid, passiiv, harjutused kodutööks;
5.-6. kord – tingimuslausete 1. ja 2. tüüp, harjutused;
7.-8. kord – tingimuslausete 3. tüüp, I wish I did;
9.-10. kord – I wish I did/ I wish I had done, harjutused kodutööks
11.-12. kord – läbitud teemade kordamine

Sõnavara, vestlused:

1.-2 kord – Tööalane sõnavara. Räägime oma tööst. Karjääriredel. Koondamised, vallandamised, töökohale kandideerimine. Arutelud.
3.-4. kord – Inimestevahelised suhted, abielu. Partnerlus. Arutelud.
5.-6. kord – Looduskatastroofid. Inimese poolt tekitatud katastroofid. Epideemiad. Arutelud.
7.-8. kord – Keskkonnaprobleemid.Energiakriis. Vaidlused. Taimede ja loomade maailm. Loomade õigused. Arutelud.
9.-10. kord – Hariduse astmed. Tuur Britannias ja Eestis. Räägime oma haridusteest. Meenutame lasteaia ja kooliaastaid. Vestlus: Minu elu õnnelikuimad aastad“.
11.-12. kord – Mida ma oleksin võinud teha oma elus? Karjäär, hobid. Meeldivused/mittemeeldivused.

Kursuse lõpetaja oskab end selgelt ja üksikasjaliselt väljendada kõikides põhilistes eluvaldkondades ja selgitada oma seisukohti. Saab aru pikematest kõnedest, telesaadete ja filmide sisust, ajaleheartiklitest. Suhtleb keelt emakeelena kõnelevate inimestega. Oskab kirjutada selgeid tekste ja kirju.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 36 kontakttundi, millele lisandub 12 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 2
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

neljapäeviti kell 12 - 14.15
27. september - 13. detsember 2018 - ootenimekiri

Maht

36 tundi

Hind

162 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 2 – vestluskursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis