Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 1, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2019. sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud. Kursus sobib neile, kes on läbinud elementaartaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Pre-intermediate.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 7-12

Grammatika

 • täisminevik, for/since/ever/never, sõnade moodustamine,
 • have to, should/must,
 • enneminevik, lausete ühendamine,
 • passiivi ajad, liitsõnad, sõnad, mis sobivad kokku,
 • kestev täisminevik,
 • ülevaade kõikidest ajavormidest,
 • esimese ja teise tüübi tingimuslaused,
 • eessõnad.

Sõnavara

 • nõusolek/mittenõusolek, perekonnalood,
 • riided, arsti juures, sport,
 • tunnete väljendamine, hüüatused, rääkimine kirjandusest,
 • vestlused telefoniga, interneti kasutamisvõimalused ja kaasaegne elu,
 • sündimine, abielu ja surm, head uudised/halvad uudised,
 • rääkimine võimalustest, unistused ja soovid, tänamine ja lahkumine.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • väljendada oma mõtteid tuttavatel teemadel erinevate eluvaldkondade kohta,
 • arutleda igapäevateemadel,
 • vahetada informatsiooni oma perekonna, elutingimuste ja töö kohta,
 • teha kirjalikke märkmeid.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 81 kontakttundi, millele lisandub 27 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13 tundi ja jätkukursusel 42+14 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega 

 

Aeg

kolmapäev, 22. jaanuar - 22. aprill 2020
kell 17.30 - 19.45
jätkub 20.mai - 1. juuli 2020Maht

42 tundi

Hind

197 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee