Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 1.2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2019. sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud

Kursus sobib neile, kes on läbinud B 1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Intermediate.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada elementaartaseme grammatikaoskusi.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.

Kursuse sisu

Jätkukursusel võetakse läbi Unit 6-12

Grammatika

 • informatsiooni küsimised, mis värvi/mis suurus/milline osa/kui kaugel/kui palju?
 • täisminevik, täismineviku passiiv, määrsõnad, ajaväljendid,
 • verb+-ing lõpp, verb+infinitiiv, omadussõna+infinitiiv,
 • II ja III tingimuslausete tüüp,
 • modaaltegusõnad might/could/should,
 • nimisõna fraasid,
 • umbmäärane ja määrav artuikkel,
 • all/everything,
 • võimalikkust näitavad modaaltegusõnad, olevik ja minevik,
 • kaudne kõne, kaudsed mõtted ja küsimused.

Sõnavara

 • inimeste, kohtade ja asjade kirjeldamine,
 • omadussõna+nimisõna,
 • mänguasjad ja beebikaubad, daamide mood,
 • kontoritarbed, sildid,
 • meeldimised/mittemeeldimised, nõusolek, sümpaatia ja üllatus;
 • kehakeel (hammustama, plaksutama, embama jne),
 • reisimine ja arvsõnad, murdarvud, protsendid,
 • sarnase tähendusega sõnad,
 • rahaga tegelemine,
 • liitsõnad,
 • ma vajan ühte neist asjadest, seda kasutatakse, see on valmistatud millestki,
 • väljendid eessõnaga out ja up, suhtumise väljendamine,
 • inimesed, kes muutsid maailma,
 • ajalehed meie maal, rääkimine jooksvatest uudistest,
 • tänumeili kirjutamine.

Kursuse lõpetaja oskab:

 • üsna ladusalt väljendada oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta,
 • arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni,
 • kirjutada isiklikku kirja tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13 tundi, jätkukursusel 39+13 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1.2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega. 

Aeg

reede, 24. jaanuar - 24. aprill 2020 - kohad täis
(tundi ei toimu 10. aprillil)
kell 9.30 - 11.45

Maht

39 tundi

Hind

183 €, kõik õppematerjalid kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee