Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel B 1.2

Kursus sobib neile, kes on läbinud B 1 taseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Õppetöö aluseks on õpik Streamline English Intermediate.


Kursuse eesmärk:
Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses, samuti täiendada  kesktaseme grammatikaoskusi.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste laiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.
Kursuse sisu
Võetakse läbi peatükid Unit 1-39

 Grammatika:
Erinevate aegade abitegusõnad, küsimuste moodustamine eri aegades, lühivastused;
oleviku ajad aktiivis ja passiivis;
mineviku ajad aktiivis ja passiivis;
modaaltegusõnade erinevad tulevikuvormid may, might, could, must, can;
verb+to, verb+ing, tingimuslausete kolm tüüpi, kaudne kõne.

Sõnavara, suhtlemine:
Suhted, töömaailm, soovitused,vabandused, oletused, kahtlused
arvamuse avaldamine,
nõusolek ja mittenõusolek,
looma- ja taimemaailm;
informatsiooni vahetamine ja võrdlemine,
kombed, jutustused,
sõnad, mis ühendavad ideid,
reisimine, puhkus, ilm

Kursuse lõpetaja oskab üsna ladusalt väljendada oma mõtteid erinevate eluvaldkondade kohta, arutleda igapäevateemadel, vahetada informatsiooni. Oskab kirjutada isiklikku kirja tuttavatel teemadel.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel B 1.2
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

kolmapäeviti kell 9.30 - 11.45
30. jaanuar - 24. aprill 2019

Maht

39 tundi

Hind

176 €

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel B 1.2

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis