Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A2

Inglise keele A2 kursus on mõeldud neile, kes on läbinud algajate kursuse. Iga õpilane saab endale õpiku Headway, 5th edition, Elementary Student’s Book. Kasutame kirjastuse Black Cat väljaannet „Readers”. Uurime ja kasutame lisaks veebimaterjale.

Kursuse eesmärk:

Kursus tutvustab ja arendab inglise keele A2 taseme põhioskusi ning kindlustab eneseväljenduse ladusust inglise keeles. Süveneme grammatikasse ja suurendame sõnavara.
Toetame rääkimisjulgust ja –täpsust ning selgitame ka üldisi inglise keele häälduspõhimõtteid. Tegeleme nii lugemis-, kuulamis- kui rääkimisoskuse arendamisega.

Kursuse sisu:

Sõnavara:

 • kena kohtuda!;
 • töö- ja pereelu;
 • vaba aja tegevused;
 • eluruumid ja mööbel;
 • elu linnas;
 • millised on su plaanid;
 • inimeste kirjeldamine.

Vestlusteemade hulka kuulub lühidalt ka inglisekeelsete maade ja Eesti kultuurilugu.

Grammatika:

 • tegusõna aegade kasutamine igapäevajutus ja kirjades, mailides ning narratiivi edasi andes. Selles aitavad meid kaks ajajoont – valime aegu lähtuvalt a) olevikus toimuvast vesteldes ja b) minevikus toimunut kirjeldades;
 • modaalverbid, ettepanekute tegemine;
 • kordame artiklite ja eessõnade kasutamist;
 • vaatame, mis on fraasiverbid;
 • täiendame omadussõnade ja määrsõnade kasutust lauses.

Kursuse lõpetaja:

 • räägib, kes ta on, kus ta elab, mida talle meeldib vabal ajal teha;
 • räägib, kuhu ta tahaks puhkama sõita, mida lähitulevikus ette võtta, millised filmid ja raamatud talle meeldivad;
 • suhtleb dialoogi arendades – esitab küsimusi ja vastab neile;
 • loob lihtsamaid inglisekeelseid tekste.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, harjutuste, dialoogide ja tekstide analüüsimise kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
3. oktoober - 19. detsember 2022
kell 9.30–11.45

Maht

39 tundi

Hind

254 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee