Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel taasalustajatele A 1.2, jätkukursus

Aini Kuusik

Kursus on jätkuks 2018. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.
Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kui õppija tase on kõrgem, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.


Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 9-14:

Grammatika:

there is/there are;
some, any kasutamine;
tegusõna olema minevik;
eitavad ja küsivad laused;
mõned ebareeglipärased sõnad lihtminevikus;
have, do, go väljendites;
kuupäevad;
lihtminevik;
küsimused ja eitamised;
lühivastused;
modaaltegusõna can;
määrsõnad;
would like, like ja would like võrdlemine;
omadussõna + nimisõna;
kestev olevik, selle võrdlemine lihtolevikuga;
kokkuvõte lihtolevikust, -tulevikust ja -minevikust

Sõnavara ja suhtlemine:

koht, kus ma elan, mööbliesemed, linnad;
tee küsimine ja juhatamine;
sport ja vaba aeg;
turismiväärtused;
mida keegi teha oskab; internet;
värvused, riided;
probleemidest rääkimine;
tulevikuplaanid, kavatsused;
tööl ja puhkusel, suhtlusväljendid;

Kursuse lõpetaja oskab anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt, kirjeldada teist inimest, ütelda kellaaega, küsida teed, kirjeldada lähiümbrust.

 Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht jätkukursusel on 39 auditoorset tundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13, jätkukursusel 39+13).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel algajatele A 1.2, jätkukursus

Õppekavarühm  – Keeleõpe

 

Õpetaja Aini Kuusik lõpetas 1975.a. Tartu Ülikooli inglise filoloogina. Töötanud inglise ja hispaania keele õpetajana Encore erakoolis ja praegu õpetab mõlemaid keeli Euroülikoolis ja TEA Keeltekoolis.
Töötanud inglise ja hispaania keele giidina erinevates turismifirmades.

Aeg

teisipäeviti kell 9.30 - 11.45
22. jaanuar - 16. aprill 2019

Maht

39 tundi

Hind

176 €, kõik õppematerjalid on hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Inglise keel taasalustajatele A 1.2, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis