Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel taasalustajatele A 1.2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2019. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.
Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised. Kui õppija tase on kõrgem, on seda võimalik vahetada teise vastu.
Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 9-14:

Grammatika:

 • there is/there are;
 • some, any kasutamine;
 • tegusõna olema minevik;
 • eitavad ja küsivad laused;
 • mõned ebareeglipärased sõnad lihtminevikus;
 • have, do, go väljendites;
 • kuupäevad;
 • lihtminevik;
 • küsimused ja eitamised;
 • lühivastused;
 • modaaltegusõna can;
 • määrsõnad;
 • would like, like ja would like võrdlemine;
 • omadussõna + nimisõna;
 • kestev olevik, selle võrdlemine lihtolevikuga;
 • kokkuvõte lihtolevikust, -tulevikust ja -minevikust

Sõnavara ja suhtlemine:

 • koht, kus ma elan, mööbliesemed, linnad;
 • tee küsimine ja juhatamine;
 • sport ja vaba aeg;
 • turismiväärtused;
 • mida keegi teha oskab; internet;
 • värvused, riided;
 • probleemidest rääkimine;
 • tulevikuplaanid, kavatsused;
 • tööl ja puhkusel, suhtlusväljendid;

Kursuse lõpetaja oskab:

 • anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt,
 • kirjeldada teist inimest,
 • ütelda kellaaega,
 • küsida teed, kirjeldada lähiümbrust.

 Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 81 kontakttundi, millele lisandub 27 tundi iseseisvat tööd (I semestril 39+13, jätkukursusel 42+14).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel taasalustajatele A 1.2
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

kolmapäev, 22. jaanuar - 22. aprill 2020
kell 9.30 - 11.45
jätkub 20. mai - 1. juuli 2020

Maht

42 tundi

Hind

197 €, kõik õppematerjalid on hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a