Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A1 – A2

Inglise keele kursus on mõeldud alustajatele ja taasalustajatele.
Põhiõpikuna kasutame New Headway, 5th edition, Elementary Student’s Book, millele tundides lisame ka materjale väljaandest
New Headway, 5th edition, Elementary Workbook jpm.
Kasutame ka kirjastuse Black Cat välja antud raamatut Readers.
Lisaks uurime ja kasutame veebimaterjale.

Kursuse eesmärk:

Tegeleme nii lugemis-, kuulamis- kui rääkimisoskuse arendamisega.
Süveneme grammatikasse ja suurendame sõnavara. Toetame rääkimisjulgust ja -täpsust, selgitame ka üldisi inglise keele häälduspõhimõtteid.
Kursus tutvustab ja arendab inglise keele baasoskusi ning kindlustab eneseväljenduse ladusust inglise keeles.

Kursuse sisu:

  • värskendame, kordame ja kindlustame oma inglise keele põhilisi oskusi – nii häälduse, sõnaliikide kui lauseehituse osas;
  • kursuse jooksul omandame oskuse pidada lühivestlusi, õpime toime tulema teeninduses ja vestlustes. Tutvume inglisekeelse maailma kultuurilooga.

Kursuse lõpetaja:

  • räägib, kes ta on, kus ta elab, mida talle meeldib vabal ajal teha;
  • kuhu ta tahaks puhkama sõita, mida lähitulevikus ette võtta, millised filmid ja raamatud talle meeldivad;
  • moodustab lihtsaid küsimusi ja on võimeline küsimustele vastama;
  • suudab luua lihtsamaid inglisekeelseid tekste.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, harjutuste, dialoogide ja tekstide analüüsimise kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
20. september - 13. detsember 2021
kell 9.30 - 11.45

Maht

39 tundi

Hind

215 eurot sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee