Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A1-A2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2021. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme juures on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud. Põhiõpikuna kasutame New Headway, 5th edition, Elementary Student’s Book, millele tundides lisame materjale väljaandest New Headway, 5th edition, Elementary Workbook jpm. Kasutame ka kirjastuse Black Cat poolt välja antud raamatut Readers. Õppimist toetavad R.Murphy „Inglise keele grammatika” ja väljaande lisaharjutused. Uurime ja kasutame lisaks veebimaterjale.

Kursuse eesmärk:

Kursus tutvustab ja arendab inglise keele baasoskusi ning kindlustab eneseväljenduse ladusust inglise keeles. Eesmärgiks on toetada rääkimisjulgust ja –täpsust, lihvime ja täiendame lausehääldust. Süveneme sellesse, et inglise keel on a stress-timed language. Tegeleme nii lugemis-, kuulamis- kui rääkimisoskuse arendamisega.
Lisaks uurime Inglismaa ajalugu ja tänapäeva.

Inglise keel A1-A2 jätkukursuse sisu:

  • värskendame, kordame ja kindlustame oma inglise keele põhilisi oskusi nii häälduse, sõnaliikide kui lauseehituse osas;
  • kursuse jooksul omandame oskuse pidada lühivestlusi, õpime toime tulema teeninduses ja vestlustes;
  • tutvume inglisekeelse maailma kultuurilooga.

Inglise keele A1-A2 jätkukursuse lõpetaja:

  • väljendab oma mõtteid, kirjeldab, mida on teinud ja kavatseb ette võtta;
  • esitab kaaslastele küsimusi ja vastab neile;
  • kasutab kaht ajajoont, kui soovib valida oma jutu jaoks vajalikke tegusõnu;
  • kasutab tingivat kõneviisi ja kaudset kõnet;
  • loob lihtsamaid ülevaatlikke inglisekeelseid tekste;
  • koostab lihtsamaid e-meile ja kirju.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, harjutuste, dialoogide ja tekstide analüüsimise kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerumist võta ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
24. jaanuar - 18. aprill 2022
kell 9.30-11.45

Maht

39 tundi

Hind

215 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee