Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A 2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2019. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Elementary. Kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 7-12.

Grammatika:

 • there is/there are, kohta näitavad eessõnad;
 • lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad;
 • küsimused ja eitused, määrsõnad;
 • can/can`t, määrsõnad;
 • I`d like, some/any, like/would like;
 • kestev olevik;
 • tulevikuplaanid, grammatika üldine kordamine.

Sõnavara ja suhtlemine:

 • toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine;
 • aastaarvud, kuupäevad, kuud, järgarvud;
 • sport ja vaba aeg, linnaga tutvumine;
 • igapäevaprobleemid, mida oskan/mida ei oska teha;
 • restoranis, erinevad sildid, toit;
 • värvused ja riided, mis viga on?;
 • transport, sõnavara üldine kordamine, suhtlusväljendid.

Kursuse lõpetaja

 • oskab anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt,
 • oskab kirjeldada teist inimest,
 • ütelda kellaaega,
 • küsida teed,
 • kirjeldada lähiümbrust.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 81 kontakttundi, millele lisandub 27 tundi iseseisvat tööd.
(I semester 39+13 tundi, jätkukursus 42+14 tundi)

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel A 2, jätkukursus
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

teisipäev, 21. jaanuar - 21. aprill 2020
kell 9.30 - 11.45

Maht

42 tundi

Hind

197 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees