Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2020. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud. Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 5th ed. Elementary. Kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees.

Kursuse eesmärk

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 7-12.

Grammatika:

 • there is/there are, kohta näitavad eessõnad,
 • lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad,
 • küsimused ja eitused, määrsõnad,
 • can/can`t, määrsõnad;,
 • I`d like, some/any, like/would like,
 • kestev olevik;,
 • tulevikuplaanid, grammatika üldine kordamine.

Sõnavara ja suhtlemine:

 • toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine,
 • aastaarvud, kuupäevad, kuud, järgarvud,
 • sport ja vaba aeg, linnaga tutvumine,
 • igapäevaprobleemid, mida oskan/mida ei oska teha,
 • restoranis, erinevad sildid, toit,
 • värvused ja riided, mis viga on?,
 • transport, sõnavara üldine kordamine, suhtlusväljendid.

Kursuse lõpetaja

 • annab enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt,
 •  kirjeldab teist inimest,
 • ütleb kellaaega,
 • küsib teed,
 • kirjeldab lähiümbrust.

 

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse maht on 39 auditoorset tundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd. Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

 

Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

kolmapäev
3. veebruar - 5. mai 2021
kell 9.30 - 11.45
tundi ei toimu 24. veebruaril

Maht

39 tundi

Hind

195 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse kirjaklass