Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A 2, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2018. aasta sügisel alanule. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Elementary, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unit 7-12

Grammatika:

there is/there are, kohta näitavad eessõnad;
lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad;
küsimused ja eitused, määrsõnad;
can/can`t, määrsõnad;
I`d like, some/any, like/would like;
kestev olevik;
tulevikuplaanid, grammatika üldine kordamine.

Sõnavara ja suhtlemine:

toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine;
aastaarvud, kuupäevad, kuud, järgarvud;
sport ja vaba aeg, linnaga tutvumine;
igapäevaprobleemid, mida oskan/mida ei oska teha;
restoranis, erinevad sildid, toit;
värvused ja riided, mis viga on?;
transport, sõnavara üldine kordamine, suhtlusväljendid.

I semestril 2018. aasta sügisel võeti läbi peatükid Unit 1 – 6

Grammatika:

omastav asesõna, verbid have/go/live/like;
aegade kasutamine, olevik, küsimuste moodustamine, eitused;
there is/are, some/any/a lot of, this/that/these/those;
can/can`t, määrsõnad, was/were/could, was born;
lihtminevik, ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid

Sõnavara, suhtlemine:

igapäevaelu, suhtlusväljendid;
ajaväljendid, ametid, töö;
toit, sisseostude tegemine, linna ja maaelust rääkimine, suundade küsimine ja juhatamine;
kodu kirjeldamine, inimeste kirjeldamine (välimus, riided, iseloom);
asjade ja tunnete kirjeldamine

Kursuse lõpetaja oskab anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel ja küsida sama vestluspartnerilt, kirjeldada teist inimest, ütelda kellaaega, küsida teed, kirjeldada lähiümbrust.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd.
(I semester 39+13 tundi, jätkukursus 39+13 tundi)

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel algajatele A 2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

 

Aeg

neljapäeviti kell 9.30 - 11.45
24. jaanuar - 18. aprill 2019

Maht

39 tundi

Hind

176 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Inglise keel A 2, jätkukursus

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis