Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel A 2

Kursus sobib neile, kes on eelnevalt läbinud algtaseme.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Elementary, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste täiendamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu

Kursusel võetakse läbi peatükid Unit 1-6

Grammatika:

omastav asesõna, verbid have/go/live/like;
aegade kasutamine, olevik, küsimuste moodustamine, eitused;
there is/are, some/any/a lot of, this/that/these/those;
can/can`t, määrsõnad, was/were/could, was born;
lihtminevik, ajaväljendid, reegli- ja ebareeglipärased verbid

Sõnavara, suhtlemine: 

igapäevaelu, suhtlusväljendid;
ajaväljendid, ametid, töö;
toit, sisseostude tegemine, linna ja maaelust rääkimine, suundade küsimine ja juhatamine;
kodu kirjeldamine, inimeste kirjeldamine (välimus, riided, iseloom);
asjade ja tunnete kirjeldamine

Kursuse lõpetaja oskab:
* vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel,
* tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta,
* oskab kirjeldada ennast, perekonda ja oma lähiümbrust.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 auditoorset tundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel A 2

Õppekavarühm  – keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu siin

Aeg

teisipäeviti kell 9.30 - 11.45
24. september - 17. detsember 2019

Maht

39 tundi

Hind

183 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Inglise keel A 2

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis