Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Inglise keel taasalustajatele A 1.2

Kursus sobib neile, kel on vähesed algteadmised või kellel on kunagi õpitu ununenud.
Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on seda võimalik vahetada teise vastu.

Kasutatakse õpikut New Headway 4th ed. Beginners, mille juurde kuulub iTutor DVD-ROM, mis on abiks materjali iseseisvaks kordamiseks ja kinnistamiseks.

Kursuse eesmärk 

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu
I semestril võetakse läbi peatükid Unit 1 – 9 :

Grammatika:

Tegusõna be olevik, this is, arvud 1-10, nimisõna mitmus;
riigid, omadussõnad, omastavad asesõnad;
küsimuste ja eitavate lausete moodustamine, lühivastused;
has/have, omadussõna+nimisõna;
lihtolevik, a/an;
lihtolevik he/she, ajaväljendid;
küsisõnad, asesõnad me, we, they; this/that;
there is/there are, kohta näitavad eessõnad;
lihtminevik, reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

viisakusväljendid;
riigid ja keeled, igapäeva esemed;
elukutsed, personaalne info;
perekond, inimeste kirjeldamine;
sport, toit, joogid;
päeva kirjeldus, kellaaeg, nädalapäevad;
lemmikasjad, postkaardi kirjutamine;
toad ja mööbel, koht, kus ma elan, teejuhatamine ja küsimine;
aastaarvud, kuupäevad, kuud, järgarvud.

Kursuse lõpetaja oskab:
* anda enda kohta käivat lihtsamat infot – nimi, rahvus, keel,
* küsida sama vestluspartnerilt,
* kirjeldada teist inimest, oma päeva,
* ütelda kellaaega.

 Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Inglise keel taasalustajatele, A 1.2
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Aeg

kolmapäeviti kell 9.30 - 11.45
25. september - 18. detsember 2019 - kohad täis

Maht

39 tundi

Hind

183 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Inglise keel taasalustajatele A 1.2

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis