Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keele jätkukursus edasijõudnutele

Juan Carlos Monroy Perez

Kursus on jätkuks 2018. aasta sügisel alanud kursusele hispaania keel edasijõudnutele. Sobiva keeletaseme korral on sellega võimalik liituda.
Kasutatakse õpetaja enda koostatud originaalmaterjale.
Kursusele tulija oskab:

a) grammatikast pöörata tegusõnu olevikus, gerundiivi vorme, asesõnade erinevaid vorme, arvsõnu 1-1000, lihtsamaid eessõnu;
b) sõnavarast rääkida lihtsalt endast, oma perekonnast, toitudest, elukohast ja kirjeldada ruumi, tunneb viisakusväljendeid.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses. Kursus annab teadmisi teadmisi grammatikast ja sõnavarast edasijõudnute tasemel ja juhatab õppijaid lugema hispaaniakeelseid tekste.
Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Kursuse sisu:
Uue kursuse alguses korratakse üle eelnevalt õpitud grammatika, vestlusteemad ja sõnavara.

II semestril võetakse läbi järgmised teemad:
a) süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast:
Presente: verbos LE y verbos SE (asesõnalised tegusõnad);
verbos regulares e irregulares (reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad);
futuro simple
imperativo (käskiv kõneviis);
pronombres de objeto directo e indirecto (otsene ja kaudne sihitis asesõnad);
preposiciones (eessõnad),
artículos (artiklid);
pasados (minevikuvormid):
– pretérito perfecto simple/indefinido; pretérito imperfecto; pretérito perfecto compuesto.

b) sõnavara:
-vida cotidiana (igapäevategevused, kohustused/vajadused);
-uso de los verbos irregulares y reflexivos en contextos cotidianos (argipäeva elu reegli- ja ebareeglipäraste tegusõnadega): ámbito del trabajo, la vivienda, el ocio, los estudios, la alimentación, etc.
-minevikusündmustest rääkimine ja elulood
-hablar de acciones futuras (tulevikust rääkimine)

Kursuse lõpetaja oskab vestelda argipäevastel päevateemadel, küsimusi esitada ja neile vastata. On saanud ülevaate hispaania keele grammatikast.
Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht II semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keele jätkukursus edasijõudnutele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Õpetaja Juan Carlos Monroy on Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi hispaania keele lektor.

Aeg

esmaspäeviti kell 17.30 – 19.45
28. jaanuar – 22. aprill 2019

Maht

39 tundi

Hind

176 €, kõik õppematerjalid on kursuse hinna sees

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Hispaania keele jätkukursus edasijõudnutele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis