Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel edasijõudnutele

Juan Carlos Monroy Perez

Kasutatakse õpetaja enda koostatud originaalmaterjale. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.

Kursusele tulija oskab:

a) grammatikast pöörata tegusõnu olevikus, gerundiivi vorme, asesõnade erinevaid vorme, arvsõnu 1- 1000, lihtsamaid eessõnu;
b) sõnavarast rääkida lihtsalt endast, oma perekonnast, toitudest, elukohast ja kirjeldada ruumi, tunneb viisakusväljendeid.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat infot ja osaleda igapäevases suhtluses.

Kursus annab teadmisi teadmisi grammatikast ja sõnavarast edasijõudnute tasemel ja juhatab õppijaid lugema hispaaniakeelseid tekste.

Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatikateadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja  vestlusi.

Kursuse sisu:

Uue kursuse alguses korratakse üle eelnevalt õpitud grammatika, vestlusteemad ja sõnavara.

I semestril võetakse läbi järgmised teemad:

a) süsteemne ülevaade hispaania keele grammatikast:

presente (olevik);
verbos regulares e irregulares (reeglipärased ja ebareeglipärased tegusõnad);
futuro (tulevik: ir a + infinitivo);
verbos reflexivos (ensekohased tegusõnad);
imperativo (käskiv kõneviis);
pronombres (asesõnad);
preposiciones (eessõnad),
artículos (artiklid);
pasados (minevikuvormid): pretérito perfecto simple/indefinido

b) sõnavara:

vida cotidiana (igapäevategevused, kohustused/vajadused);
descripción física y personal de uno mismo y de otras personas (enesest rääkimine ja teistest);
descripción de la ciudad (linna kirjeldus),
uso de los verbos irregulares y reflexivos en contextos cotidianos (argipäeva elu reegli- ja ebareeglipäraste tegusõnadega);
alojamiento (majutus),
minevikusündmustest rääkimine.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda lihtsatel igapäevateemadel, küsimusi esitada ja neile vastata.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike  grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel edasijõudnutele
Õppekavarühm  – Keeleõpe

Õpetaja Juan Carlos Monroy Perez

Aeg

esmaspäeviti kell 17.30 - 19.45
24. september - 17. detsember 2018

Maht

39 tundi

Hind

176 € sisaldab kõiki õppematerjale

Asukoht

Estonia pst 5a
IV korrus

Registreeru

Hispaania keel edasijõudnutele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis