Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised.

Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola Espanol.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.
Kursusel kasutatakse paaris- ja rühmatööd, kuulamisharjutusi ja vestlusi.

Kursuse sisu
I semestril võetakse läbi peatükid Unidades 1-5

Grammatika:

tegusõna pööramine olevikus;
gerundiiv;
asesõnade erinevad vormid;
arvsõnad 1-1000;
eessõnad;
enesekohased tegusõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

Igapäevased suhtlusväljendid (tervitused, hüvastijätud, tutvustamine jne.)
perekond;
koht, kus ma elan;
ruumi kirjeldamine;
minu nädal, igapäeva tegevused;
hotellis, hotelli teenused;
tee küsimine ja juhatamine;
toidud ja nende tellimine, kohvikus ja restoranis;
enesest rääkimine, isiklikud andmed;
minu töö;
vaba aja tegevused, huvid.

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetaja oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel, tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta. Ta on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

teisipäeviti kell 17.30 - 19.45

24. september - 17. detsember 2019 - kohad täis

Maht

39 tundi

Hind

183 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Hispaania keel algajatele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis