Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele, jätkukursus

Kursus on jätkuks 2019. aasta sügisel alanud kursusele hispaania keel algajatele. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.
Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised.
Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola, Espanol.

Kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unidades 6-12

Grammatika:

 • Unidad 6 – sihiliste asesõnade kordamine, asesõnade eessõnalised vormid, ninguno/alguno/nada/tampoco;
 • Unidad 7 – ebareeglipäraste verbide querer/almorzar/poner/pedir/seguir pööramine, passiivi moodustamine asesõna -se abil, omadussõna võrdlemine;
 • Unidad 8 – Gerundiiv, kestev olevik, llevar+gerundiiv, ajaväljendid desde hace, verbid venir/conduicir/encontrar;
 • Unidad 9 – asesõnalised enesekohased verbid, vajadust või kohustust näitavad modaalverbid hay que/tener que/deber;
 • Unidad 10 – täisminevik, mineviku kesksõna ja selle ebareeglipärased vormid, ülivõrde moodustamine liite -isimo abil;
 • Unidad 11 – lihtminevik I, ebareeglipärased verbid ser/ir/estar/tener/ decir/hacer
 • Unidad 12 – lihtminevik II, ebareeglipärased verbid dar/saber/querer/ver/traducir, ebareeglipärasus verbi tüves, rõhulised omastavad asesõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

 • Unidad 6 – lemmikajaviited, hobid, aastaajad, kodust väljas, temaatilised dialoogid;
 • Unidad 7 – söömine ja joomine Hispaanias, toiduained, tellimine kohvikus ja restoranis, temaatiliste dialoogide moodustamine;
 • Unidad 8 – reisimine rongi, bussi ja lennukiga, kellaajad, kõnekeele harjutused;
 • Unidad 9 – üks tavaline päev, igapäevane rutiin, nädalapäevad, räägime oma päevast;
 • Unidad 10 – kiire päev, kuupäevad, ametlik kiri, ilm, rääkida, mida olen teinud täna;
 • Unidad 11 – reislennujaamast hotellini, hotelli kirjeldus, toa broneerimine, teenused hotellis, dialoogid;
 • Unidad 12 – jutustada tähtsamad elusündmused lihtminevikus, suured arvud, mida tegin eile(nädalavahetusel jne)

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Kursuse lõpetaja:

 • oskab vestelda igapäevastel lihtsatel teemadel,
 • tunneb suhtlemisväljendeid ja oskab anda informatsiooni igapäevaelu kohta.
 • Ta on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava kogumaht on 78 kontakttundi, millele lisandub 26 tundi iseseisvat tööd (I semester 39+13 tundi, jätkukursus 39+13 tundi).

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

 

Aeg

teisipäev, 28. jaanuar - 21. aprill 2020
kell 17.30 - 19.45
jätkub 19. mai - 30. juuni 2020

Maht

39 tundi

Hind

183 €, kõik õppematerjalid on hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee