Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele A1.1

Hispaania keele kursus on mõeldud algajatele ja sisaldab esmaseid teadmisi grammatikast, sõnavarast ning juhatab õpilasi hispaaniakeelsete tekstide lugemisele. Kasutatakse õpetaja koostatud materjale ja erinevaid õpikuid.

Kursuse eesmärk:

Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks ja grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks. Samuti luua eeldused baassõnavara omandamiseks ja toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist. Tunnis suheldakse nii hispaania kui eesti keeles.

Kursusel on suur rõhk hispaania keele grammatikareeglitel ja igapäevaelus kasutataval sõnavaral:
1) ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla;
2) põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel.

Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ja aktiivõppemeetodeid.

Kursuse sisu:

1. osa

Sõnavara:
Tähestik ja hääldus, tervitused, hüvastijätud. ja tutvumine, nädalapäevad, enesetutvustus, rahvused, elukutsed, keeled, vanus, numbrid, välimus ja iseloom, pere, isiklikud asesõnad.
Grammatika:
Esimesed tegusõnad: llamarse, ser, estar, tener (ennast nimetama, olema, omama)
Küsivad asesõnad.

2. osa

Sõnavara:
Kus Sa õpid? Kus sa töötad? Kus sa elad? Asjad kodus ja klassis. Minu linn ja linnaosa.

Grammatika:
Määrava ja umbmäärane artikli kasutus, tegusõnade pööramine olevikus, kohamäärsõnad, tegusõna ser ja estar.

3. osa

Minu kodu, toad, mööbel. Oma huvide ja soovide väljendamine.

Hispaania keele kursus algajatele lõpetaja:

  • tajub hispaania keele hääldusnüansse;
  • omandab laiendatud baassõnavara;
  • saab aru hästiartikuleeritud igapäevavestlusest;
  • rakendab algteadmisi kõnesituatsioonides;
  • rakendab keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht on 32 kontakttundi, millele lisandub 10 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebis.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner. Enne registreerimist võta ühendust koolitusjuhiga.

Tallinna Rahvaülikooli programmist leiad hispaania keele kursused algajatele.

Aeg

neljapäeviti
22. september - 8. detsember 2022
kell 17.30–19.30

Maht

32 tundi

Hind

208 eurot, sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Ehitajate tee 5, Tallinn