Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel algajatele

Kursus on mõeldud algajatele ja sisaldab algteadmisi grammatikast, sõnavarast ning juhatab õpilasi hispaaniakeelsete tekstide lugemisele.
Kasutatakse õpetaja koostatud materjale ja erinevaid õpikuid.
Kursuse eesmärk:

Luua eeldused hispaania keele häälduse omandamiseks, kuulamisoskuse arendamiseks ja grammatikaalaste algteadmiste omandamiseks. Samuti luua eeldused baassõnavara omandamiseks ja toetada suhtlemisalaste oskuste arendamist. Tunnis suheldakse nii hispaania kui eesti keeles.
Suur rõhk on hispaania keele grammatikareeglitel ja igapäevaelus kasutatavale sõnavaral: 1) ülevaade hispaania keele hääldusest ja grammatikast, mis võimaldaks igapäevastes kõnesituatsioonides toime tulla. 2) Põhisõnavara omandamine vastavalt temaatikale. Vestlused olmeteemadel.
Õppeprotsessis kasutatakse kommunikatiivse keeleõppe põhimõtteid ja aktiivõppemeetodeid.

Kursuse sisu
1. osa
Sõnavara:
Tähestik ja hääldus, tervitused, hüvastijätud. ja tutvumine, nädalapäevad, enesetutvustus, rahvused, elukutsed, keeled, vanus, numbrid, välimus ja iseloom, pere, isiklikud asesõnad.
Grammatika:
Esimesed tegusõnad: llamarse, ser, estar, tener (ennast nimetama, olema, omama)
Küsivad asesõnad.

2. osa
Sõnavara:
Kus Sa õpid? Kus sa töötad? Kus sa elad? Asjad kodus ja klassis. Minu linn ja linnaosa.
Grammatika:
Määrava ja umbmäärane artikli kasutus, tegusõnade pööramine olevikus, kohamäärsõnad, tegusõna ser ja estar.

3. osa
Minu kodu, toad, mööbel. Oma huvide ja soovide väljendamine.

Kursuse lõpetaja:
* oskab tajuda hispaania keele hääldusnüansse,
* suudab omandada laiendatud baassõnavara,
* suudab aru saada hästiartikuleeritud igapäevavestlusest,
* suudab rakendada algteadmisi kõnesituatsioonides,
* oskab rakendada keelealaseid teadmisi grammatikaharjutustes.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.

Õppekava maht I semestril on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Õppekava nimetus – Hispaania keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Kursuste korraldusega tutvu lähemalt siin

Aeg

esmaspäeviti kell 17.30 - 19.45

16. september - 9. detsember 2019 - kohad täis

Maht

39 tundi

Hind

183 € sisaldab kõiki õppematerjale

Koolitusjuht

Ülle Võrno

630 6508
5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korrus

Registreeru

Hispaania keel algajatele

  • Maksja andmed

    Täita kui maksja erineb osalejast
  • Pärast registreerimislehe täitmist ja saatmist väljastab Tallinna Linnakantselei Teile arve e-posti teel õppetasu maksmiseks, mis ühtlasi kinnitab ka Teie registreerumist kursusele.

  • Kohtumiseni Tallinna Rahvaülikoolis