Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel A2

Hispaania keele A2 kursus sobib neile, kes on keelt õppinud vähemalt 70 tundi.
Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut edasijõudnutele ja G. Barlow ja W.S. Stiversi raamatut Historias de Espana, E. Aparicio Spanish Proverbs.

Kursuse eesmärk:

Eesmärgiks on sõnavara täiendamine ja tutvumine Hispaania kultuuri ja ajalooga. Põhirõhk on rääkimisjulguse ja grammatikateadmiste edasiarendamisel.

Kursuse sisu:

Grammatika:

 • siduvad asesõnad, konstruktsioonid llevar+gerundiiv;
 • tener que+infinitiiv;
 • liht- ja kestev minevik, enneminevik;
 • subjunktiiv;
 • jaatav ja eitav käskiv kõneviis, kohta näitavad määrsõnad;
 • lihttulevik, tingiv kõneviis;
 • omadussõnade võrdlemine, määrsõnad, ülivõrded;
 • aunque, sin que, como si kasutamine subjunktiivis, gerundiiv;
 • kordame ser/estar kasutamist.

Sõnavara koos grammatikateemaga:

 • Lec. 1 – Varemõpitu kordamine (ebareeglipärased verbid, asesõnad, ser/estar, täisminevik, arvsõnad, kellaajad, kuupäevad. Vestlus teemal Üks tavaline päev. Vaba aeg.
 • Lec. 2 – Unidad 11. Tähtsamad sündmused elus. Mida tegin eile? Lihtminevik.
 • Lec. 3 – Unidad 12. Reisimine lennukiga. Hotellis. Lihtminevik.
 • Lec. 4 – Unidad 13. Puhkus Costa Blancal. Erinevate kohtade kirjeldamine. Kestev minevik.
 • Lec. 5 – Unidad 13. Puhkus Benidormis. Tee küsimine ja juhatamine. Liht- ja kestva mineviku võrdlemine. Eessõnade para ja por kasutamine.
 • Lec. 6 – Unidad 14. Minu tuttavad. Inimeste kirjeldamine. Rõhulised omastavad asesõnad.
 • Lec. 7 – Leccion 3.  Arvutid ja mobiiltelefonid. Subjunktiiv.
 • Lec. 8 – Unidad 15. Tervis, arsti juures. Subjunktiiv.
 • Lec. 9 – Leccion 4. Reisides mööda Hispaaniat. Hispaania paradoksid. Jaatav käskiv kõneviis.
 • Lec 10. – Keskkonna ja looduse hoidmine. Eitav käskiv kõneviis.
 • Lec 11. – Sisseostude tegemine. Jaatav ja eitav käskiv kõneviis.
 • Lec 12. – Kultuur. Antonio Gaudi. Härjavõitlus. Arvamuse esitamine.
 • Lec 13. – Kirjad. Näited kirjadest sõbrale, tänukirjadest ja ametlikest kirjadest.

Peale selle:

 • igas tunnis võetakse läbi 1-2 mingil hispaania vanasõnal põhinevat dialoogi;
 • lisalektüüriks on lugusid ja legende Hispaania ajaloost.

Kursuse lõpetaja:

 • räägib lihtsamate lausetega sellistel teemadel nagu perekond, toit, puhkus, vaba aeg, reisimine, tervis, töönädal, elukoht, oma elu tähtsamad minevikusündmused, ilm, tunded;
 • kasutab lausetes oleviku ja vähemalt kolme mineviku aega, gerundiivi, subjunktiivi, jaatavat ja eitavat käskivat kõneviisi.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava maht on 39 kontakttundi, millele lisandub 13 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Kontakttundide peatumise korral jätkub kursus veebis.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

teisipäeviti
21. september - 14. detsember 2021
kell 17.30-19.45

Maht

39 tundi

Hind

215 eurot, kõik õppematerjalid hinna sees

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee

Asukoht

Estonia pst 5a

IV korruse väike loenguruum