Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hispaania keel A1.2

Kursus on jätkuks 2023. aasta sügisel alanud kursusele hispaania keel algajatele 0-A1.1. Sobiva keeleoskuse korral on võimalik sellega liituda, kui oled ka mujal õppinud.  Kursus sobib neile, kel on väga vähesed algteadmised. Kasutatakse õpetaja Aini Kuusiku koostatud õpikut Hola, Espanol.

Hispaania keel A1.2 kursuse eesmärk:

Kursusel arendatakse nii rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- kui lugemisoskust. Eesmärgiks on sõnavara omandamine, et anda välja enda ja teiste kohta käivat lihtsat infot ja osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel ja grammatika algteadmiste omandamisel.

Jätkukursusel võetakse läbi peatükid Unidades 6-12

Grammatika:

• Unidad 6 – sihiliste asesõnade kordamine, asesõnade eessõnalised vormid, ninguno/alguno/nada/tampoco;
• Unidad 7 – ebareeglipäraste verbide querer/almorzar/poner/pedir/seguir pööramine, passiivi moodustamine asesõna -se abil, omadussõna võrdlemine;
• Unidad 8 – Gerundiiv, kestev olevik, llevar+gerundiiv, ajaväljendid desde hace, verbid venir/conduicir/encontrar;
• Unidad 9 – asesõnalised enesekohased verbid, vajadust või kohustust näitavad modaalverbid hay que/tener que/deber;
• Unidad 10 – täisminevik, mineviku kesksõna ja selle ebareeglipärased vormid, ülivõrde moodustamine liite -isimo abil;
• Unidad 11 – lihtminevik I, ebareeglipärased verbid ser/ir/estar/tener/ decir/hacer
• Unidad 12 – lihtminevik II, ebareeglipärased verbid dar/saber/querer/ver/traducir, ebareeglipärasus verbi tüves, rõhulised omastavad asesõnad.

Sõnavara, suhtlemine:

• Unidad 6 – lemmikajaviited, hobid, aastaajad, kodust väljas, temaatilised dialoogid;
• Unidad 7 – söömine ja joomine Hispaanias, toiduained, tellimine kohvikus ja restoranis, temaatiliste dialoogide moodustamine;
• Unidad 8 – reisimine rongi, bussi ja lennukiga, kellaajad, kõnekeele harjutused;
• Unidad 9 – üks tavaline päev, igapäevane rutiin, nädalapäevad, räägime oma päevast;
• Unidad 10 – kiire päev, kuupäevad, ametlik kiri, ilm, rääkida, mida olen teinud täna;
• Unidad 11 – reislennujaamast hotellini, hotelli kirjeldus, toa broneerimine, teenused hotellis, dialoogid;
• Unidad 12 – jutustada tähtsamad elusündmused lihtminevikus, suured arvud, mida tegin eile(nädalavahetusel jne)

Kõikidele teemadele on lisaks palju praktilisi harjutusi ja dialooge.

Hispaania keel A1.2 kursuse lõpetaja:

  •  vestleb igapäevastel lihtsatel teemadel,
  •  tunneb suhtlemisväljendeid ja annab informatsiooni igapäevaelu kohta,
  • on omandanud grammatika põhialused.

Õppeklassides on olemas vajalikud tehnilised vahendid (tahvel, CD-mängija, projektor jm) vastavalt vajadusele.
Õppekava kogumaht on 58 tundi, mis koosneb 39 kontakttunnist, millele lisandub 19 tundi iseseisvat tööd.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja iganädalaste vestlusteemade ettevalmistamise ning kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest ja kirjalik lõputest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koolituspartner. Enne registreerimist võtke ühendust koolitusjuhiga.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäeviti
22. jaanuar – 15. aprill 2024
kell 17.30–19.45

Maht

39 tundi

Hind

273 eurot, sisaldab kõiki õppevahendeid

Koolitusjuht

Ülle Võrno

5690 1707

ylle.vorno@kultuur.ee