Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hiina keel edasijõudnutele

Hiina keel edasijõudnutele kursus sobib neile, kel on hiina keeles A2 tase.
Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • igapäevaelu;
  • harjumused ja tavad;
  • välimuse ja iseloomuomaduste kirjeldamine;
  • emotsioonide väljendamine;
  • sõbra külastamine.

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisev töö 25 tundi.
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.
Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.

Hiina keel edasijõudnutele kursuse lõpetaja:

  • oskab detailselt kirjeldada oma igapäevaeluga seotud tegevusi;
  • oskab rääkida oma harjumustest ning perekonnatavadest;
  • suudab väljendada oma emotsioone;
  • oskab kirjeldada nii enda kui teiste välimust ning iseloomuomadusi;
  • teab, milliseid väljendeid kasutada nii sõpru külastades kui võõrustades.

Tallinna Rahvaülikool on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Kontakttundide peatamise korral jätkub kursus veebi vahendusel.

Õppekavarühm – Keeleõpe
Tutvu õppekorralduse alustega.

Hiina keel edasijõudnutele kursus sobib neile, kel on hiina keeles A2 tase. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases suhtluses.

 

Varasematel Sandra Sainio juhendatud kursustel osalenute tagasiside:

Õpetaja armastab südamest enda ala ja tema poolt väljatöötatud õpetamismeetod lubab tudeerijatel tunda rõõmu uutest oskustest igas tunnis mitu-mitu korda!!!

Varasemate õppurite tagasiside kehtis 100% – õpetaja on rõõmsameelne ja toetav proff, kes enda põneva õppemetoodikaga jõudis igaüheni personaalselt. Õpetaja innustas ja uskus meisse ka siis, kui meil keelekorralduse uudsusest või kriisiajaga kaasnevast aju hangus. Lisaks keeleõppele sai igas tunnis teada palju põnevat hiina köögi, kultuuri ja geograafia kohta.

“Õppisin mitte üksnes hiina keelt, vaid ka kultuuri”

“Kursus oli väga tõhus, andes rohkem keeleoskust kui oodata oskasin. Suurepärane õpetaja, kelles on ühendatud meeldiv isiksus oskusega olla nõudlik ja motiveeriv.”

“Väga meeleolukas tund, alati õpetaja poolt põhjalikult ettevalmistatud, samas tempo vastavalt osalejate vastuvõtuvõimele. Väga oluline on see, et kui jõuad tundi veidi väsinuna, siis ära tuled hoopis teises seisundis: puhanuna ja rõõmsana.”

 

Aeg

esmaspäeviti ja kolmapäeviti
1. september - 29. november 2021
kell 18.00–19.30

Maht

52 tundi

Hind

312 eurot

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6