Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hiina keel algajatele

Kursus sobib neile, kel on nulltase või väga vähesed algteadmised. Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.

Kursuse eesmärgiks on anda baasteadmised hiina keele kirja- ja hääldussüsteemist. Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses. Kursuse jooksul arendatakse kõiki nelja osaoskust: rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • hiina keele häälduse põhitõed ja sissejuhatus hiina keele kirjasüsteemi
  • numbrid
  • viisakusväljendid
  • enesetutvustus
  • riigid ja rahvused
  • nädalapäevad
  • kuud ja aastaajad
  • kellaajad
  • poeskäik

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste ja kirjalike tõlgete ja kirjalike grammatikaharjutuste kaudu.

Kursuse lõpetaja oskab moodustada lihtsamaid lauseid, suudab lugeda lühikesi tekste ning kirjutada ligikaudu 100 hiina kirjamärki.

Õppekava nimetus – Hiina keel algajatele
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega


Kursusel osalenute tagasiside:

“Õppisin mitte üksnes hiina keelt, vaid ka kultuuri”

“Kursus oli väga tõhus, andes rohkem keeleoskust kui oodata oskasin. Suurepärane õpetaja, kelles on ühendatud meeldiv isiksus oskusega olla nõudlik ja motiveeriv.”

“Väga meeleolukas tund, alati õpetaja poolt põhjalikult ettevalmistatud, samas tempo vastavalt osalejate vastuvõtuvõimele. Väga oluline on see, et kui jõuad tundi veidi väsinuna, siis ära tuled hoopis teises seisundis: puhanuna ja rõõmsana.”

 

Aeg

teisipäev ja neljapäev
22. september – 17. detsember 2020
kell 17.30 – 19.00

Maht

52 tundi

Hind

260 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee