Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965  ∕  5330 3390

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hiina keel A 2.1

Kursus sobib neile, kel on hiina keeles A1 tase. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on võimalik ühineda hiina keele algajate grupiga.

Kursuse eesmärk:

Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • aastaaajad ja ilm
  • ümbruse kirjeldus ja ilmakaared
  • linnas orienteerumine
  • puhkus ja reisimine

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest. Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.

Kursuse lõpetaja:

  • oskab rääkida aastaaegadest ja ilmast;
  • suudab kirjeldada oma elukoha ümbrust;
  • oskab küsida ja juhatada teed;
  • oskab lihtsal viisil vestelda reisimisega seotud teemadel;
  • mõistab lühikesi lihtsa sisuga tekste;
  • suudab kirjutada ligikaudu 200 hiina kirjamärki.

Õppekava nimetus – Hiina keel A2.1
Õppekavarühm – Keeleõpe

Tutvu õppekorralduse alustega

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev
kell 18.00 – 19.30
21. september – 2. detsember 2020

Maht

44 tundi

Hind

260 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6