Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Tallinna Rahvaülikool

Usume elukestvasse õppesse. Pakume teoreetilisi ja praktilisi kursusi erinevates eluvaldkondades.

Kontakt Liitu uudiskirjaga

Estonia pst 5a
630 6508  ∕  5690 1707

Vene tn 6
644 1149  ∕  5887 7165

Telliskivi 56
6733 965

info@kultuur.ee

Kontakt

Liitu uudiskirjaga

Kõik kursused

Hiina keel A 1.2

Kursus sobib neile, kel on hiina keeles A1.1 tase. Kui valitud tase ei osutu sobivaks, on võimalik ühineda hiina keele algajate grupiga.

Kursuse eesmärk:

Kursusel omandatakse sõnavara, mis võimaldab osaleda igapäevases lihtsamas suhtluses ja aitab paremini hakkama saada Hiinas reisides. Kursuse jooksul arendatakse rääkimis-, kuulamis-, kirjutamis- ja lugemisoskust.

Kursuse täpne fookus selgub kursuse alguses, lähtudes kasutatavast õppematerjalist ja osalejate vajadustest.

Kursusel käsitletavad teemad:

  • Haridus ja töö
  • Hobid
  • Toidu tellimine
  • Riiete ja suveniiride ostmine
  • Transport ning bussi-ja rongipiletite ostmine

Õppekava maht on 52 kontakttundi, millele lisandub iseseisv töö 25 tundi.

Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine vähemalt 75% tundidest.

Soovi korral väljastatakse tõend või õpiväljundite saavutamisel tunnistus.

Tulemuste hindamine toimub vestluste, suuliste tõlgete ja koduste ülesannete kaudu.

Kursuse läbinu:

  • oskab kasutada Hiinas reisimiseks vajaminevat elementaarset sõnavara ja grammatikat,
  • vahetada informatsiooni enda töö, hariduse ja hobide kohta;
  • suudab lugeda lühikesi tekste;
  • suudab kirjutada ligikaudu 200 hiina kirjamärki.

Tutvu õppetöö korralduse alustega.

Õppekava nimetus – Hiina keel A 1.2
Õppekavarühm – Keeleõpe

Aeg

esmaspäev ja kolmapäev
27. jaanuar - 27. aprill 2020
kell 18.00 – 19.30

Maht

52 tundi

Hind

260 €

Koolitusjuht

Erle Jõema

644 1149
5887 7165

erle.joema@kultuur.ee

Asukoht

Vene tn 6